eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi niematerialne: jak zaliczyć koszty z lat ubiegłych do KUP 2022

Usługi niematerialne: jak zaliczyć koszty z lat ubiegłych do KUP 2022

2022-12-27 12:33

Usługi niematerialne: jak zaliczyć koszty z lat ubiegłych do KUP 2022

Usługi niematerialne: jak zaliczyć koszty z lat ubiegłych do KUP 2022 © apops - Fotolia.com

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro wydatki podlegające limitom w kosztach uzyskania przychodów, które nie zostały zaliczone do KUP w poprzednich latach, podlegają rozliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach obowiązującego w danym roku limitu, to w okresie 2022 - 2026 w celu ustalenia wartości, które mogą zostać rozliczone w kosztach podatkowych, podatnik powinien przyjąć, że powyższy limit nadal obowiązuje.

Przeczytaj także: Wydatki na rzecz grupy kapitałowej w kosztach uzyskania przychodów

Wydatki limitowane w kosztach uzyskania przychodów, niezaliczone do kosztów podatkowych w poprzednich latach, podlegają rozliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach obowiązującego w danym roku limitu. Stąd też, w okresie 2022 – 2026 w celu ustalenia wartości, które mogą zostać rozliczone w kosztach podatkowych, podatnik winien przyjąć, że powyższy limit nadal obowiązuje. Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2022 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010. 712.2022.1.MZA

Wnioskodawca jest osobą prawną, mającą siedzibę na terytorium Polski, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na ich miejsce osiągania. W ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonuje szeregu transakcji z podmiotami powiązanymi. W ramach tych transakcji ponosił w latach 2018-2021 koszty związane z usługami niematerialnymi.

Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, koszty te były limitowane do wysokości sumy 5% podatkowej EBITDA powiększonej o 3 mln złotych. W związku z uchyleniem art. 15e ustawy o PDOP z dniem 1 stycznia 2022 r., wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, poniesionych kosztów z lat 2018-2021, które ze względu na obowiązujący wtedy limit nie zostały przez niego rozliczone w rachunku podatkowym.

fot. apops - Fotolia.com

Usługi niematerialne: jak zaliczyć koszty z lat ubiegłych do KUP 2022

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro wydatki podlegające limitom w kosztach uzyskania przychodów, które nie zostały zaliczone do KUP w poprzednich latach, podlegają rozliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach obowiązującego w danym roku limitu, to w okresie 2022 - 2026 w celu ustalenia wartości, które mogą zostać rozliczone w kosztach podatkowych, podatnik powinien przyjąć, że powyższy limit nadal obowiązuje.W odpowiedzi na powyższe wątpliwości organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy nowelizującej, podmioty które przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2022 r. nabyły prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zachowują uprawnienie do odliczenia w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie tj. w kolejnych 5 latach podatkowych wraz z obowiązującym wcześniej limitem.

Oznacza to, że w ciągu następnych 5 lat podatkowych spółka będzie ustalała prawo do odliczenia kosztów niematerialnych, wcześniej ograniczonych limitem z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które poniosła przed rokiem 2022 na tych samych zasadach jakie obowiązywały tę spółkę wcześniej tj. z limitem wynoszącym 3 mln złotych oraz 5% podatkowej EBITDA

Istotnym jest, że przedmiotowy limit nie będzie pomniejszany o nowe koszty, które spółka będzie ponosić po 1 stycznia 2022 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: