eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ubezpieczenie należy wypłacić wraz z podatkiem VAT

Ubezpieczenie należy wypłacić wraz z podatkiem VAT

2007-07-04 00:45

Osoby poszkodowane likwidujące szkodę komunikacyjną z OC sprawcy i korzystające z tzw. rozliczenia kosztorysowego otrzymywały od ubezpieczycieli wypłaty w kwocie netto (bez podatku VAT). Aby otrzymać kwotę w wartości brutto poszkodowany musiał albo okazać się fakturami za naprawy albo pójść do sądu. W ten sposób ubezpieczyciele zaoszczędzali sporą ilość pieniędzy, gdyż mało kto występował na drogę sądową mimo, że wygrana była niemalże pewna.

Przeczytaj także: Obowiązkowe OC coraz droższe

Dlatego też w tej sprawie Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o ostateczne rozstrzygnięcie, czy przy wypłacie kosztorysowej należy, czy też nie należy uwzględniać VAT. Wydana 17 maja br. uchwała SN była dla poszkodowanych korzystna, ale pozostawiała jednak pewne wątpliwości interpretacyjne. Opublikowane w poniedziałek, 2 lipca br., w branżowym „Dzienniku Ubezpieczeniowym”, uzasadnienie do tej uchwały nie pozostawia już wątpliwości – przy szkodzie z OC również w przypadku wypłaty „na kosztorys” odszkodowanie powinno być wypłacone osobie poszkodowanej razem z VAT.

Jednak uchwała SN ma nie tylko konsekwencje dla przyszłych wypłat, ale również dla wypłat wcześniejszych - tych, gdzie ubezpieczyciele VAT-u nie płacili. Poszkodowani, którzy naprawiali szkody z OC korzystając z rozliczenia kosztorysowego mogą zwrócić się o dopłatę 22% VAT. W wypowiedzi dla „Dziennika Ubezpieczeniowego” Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśnia – „Roszczenie przysługuje każdemu klientowi, który otrzymał odszkodowanie bez VAT. W pierwszej kolejności klient powinien zwrócić się o wyrównanie do swojego ubezpieczyciela.” Dajnowicz określa też od razu zakres czasowy tych roszczeń – „Zdaniem KNF chodzi o wszystkie roszczenia, które się nie przedawniły.”

Podobnie dla „Dziennika Ubezpieczeniowego” wypowiada się Ewa Kiziewicz, referent prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, pilotująca od początku wniosek RzU do Sądu Najwyższego. Precyzuje ona – „Niewątpliwie konsekwencją podjęcia [przez SN] tej uchwały będzie kierowanie do zakładów ubezpieczeń przez osoby, które we wcześniejszym okresie otrzymały odszkodowania bez uwzględnienia podatku VAT roszczeń o wypłatę kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT wchodzącego w cenę naprawy pojazdu - zdaniem Rzecznika roszczenia te są uzasadnione i winny być zaspokojone pod warunkiem, iż nie są przedawnione, jak również jeśli nie została w ich zakresie zawarta ugoda.”

W języku praktyki wygląda to następująco:
Każdy, kto otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat odszkodowanie z ubezpieczenia OC z tzw. kosztorysu w kwocie netto, tj. bez VAT, może żądać dopłaty w wysokości 22% wypłaconego już odszkodowania. Z tego uprawnienia nie mogą skorzystać tylko osoby, które – najczęściej ze względu na skomplikowanie swoich spraw – podpisały z ubezpieczycielem formalną ugodę.

Można oczekiwać, że niedługo prawnicy Rzecznika Ubezpieczonych opracują i udostępnią na swoich stronach internetowych wzór takiego roszczenia.

Autor: Marcin Z. Broda
Dziennik Ubezpieczeniowy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: