eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odszkodowanie za wypadek przy pracy a koszty podatkowe

Odszkodowanie za wypadek przy pracy a koszty podatkowe

2009-10-17 12:44

Rozpatrzmy następującą sytuację: Firma zajmuje się stolarstwem. W trakcie świadczenia pracy jeden z pracowników uległ wypadkowi. Obecnie w tej firmie już nie pracuje. Czy wypłacone mu odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy (zasądzone wyrokiem sądu) firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przeczytaj także: Amortyzacja środków trwałych w spadku w 2018-2019 r.

Odpowiedź
Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy (art. 23 ust. 1 pkt 13 updof).

Należy jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 444 Kodeksu cywilnego, dalej: kc, pracownicy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy oprócz świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mogą domagać się przyznania od pracodawcy świadczeń uzupełniających oraz kwoty pieniężnej jako zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy (art. 445 kc). Zgodnie z art. 445 § 1 kc, w przypadkach przewidzianych w art. 444 kc sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pojęcia "zadośćuczynienie" odnoszące się do krzywdy oraz ,,odszkodowanie" wraz z należnymi odsetkami, które jest formą naprawienia szkody, nie są tożsame. Wysokość zadośćuczynienia nie jest regulowana przepisami prawa, zaś samo zadośćuczynienie pieniężne ma charakter kompensacyjny i wynika z art. 445 kc. A zatem, pomimo jednorazowego charakteru, nie podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu. Zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy nie zostało bowiem enumeratywnie wymienione w art. 23 ust. 1 updof.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę brzmienie art. 22 ust. 1 updof, wypłata dokonana na rzecz byłego pracownika tytułem zadośćuczynienia za odniesione w wypadku w czasie pracy obrażenia, będąca konsekwencją zatrudnienia tegoż pracownika, a przez to wskazująca na związek z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.


Czy wiesz jak rozliczać podatki dochodowe? Odpowiedź znajdziesz w poradniku "Podatki dochodowe w praktyce". Znajdziesz w nim porady i praktyczne przykłady dotyczące rozliczeń podatkowych w firmie.

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: