eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Amortyzacja środków trwałych w spadku w 2018-2019 r.

Amortyzacja środków trwałych w spadku w 2018-2019 r.

2018-09-06 13:24

Amortyzacja środków trwałych w spadku w 2018-2019 r.

Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych w spadku i darowiźnie © chinnarach - Fotolia.com

W Dzienniku ustaw z 4 lipca 2018 r. (poz. 1291) opublikowano ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z wprowadzonych tą ustawą zmian jest ponowne dopuszczenie amortyzacji środków trwałych nabytych nieodpłatnie, ale w ograniczonym zakresie. Co ważne – zmiany te są stosowane z datą wsteczną, od początku 2018 r.

Przeczytaj także: Amortyzacja dziedziczonego majątku: galimatias legislacyjny

Z początkiem 2018 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (znowelizowany art. 23 ust. 1 pkt 45a) wprowadzono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które podatnik otrzymał nieodpłatnie w sytuacji, gdy ich nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Nowe wyłączenie z kosztów objęło środki trwałe otrzymane w spadku oraz darowiźnie zarówno w roku 2018 jak i latach wcześniejszych, których amortyzacja już trwała.
Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018.

Od początku 2018 r. zatem do kosztów uzyskania przychodu można zaliczać jedynie odpisy amortyzacyjne naliczane od środków trwałych czy wartości niematerialnych nabytych w spadku lub darowiźnie, gdy wartość takiego spadku/darowizny nie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, bądź gdy był on opodatkowany, ale jego wartość mieściła się w kwocie wolnej od podatku.

Wprowadzone zmiany spotkały się z ostrą krytyką już na etapie prac legislacyjnych. Sam resort finansów przyznał, że są one zbyt daleko idące. Dlatego też, ledwie je uchwalono, zaczęto pracować nad ich zmianą. Niemniej do czasu ogłoszenia zmian powyższe zasady w 2018 r. podatnicy musieli stosować.

fot. chinnarach - Fotolia.com

Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych w spadku i darowiźnie

Z początkiem tego roku do ustawy o PIT trafiły przepisy wyłączające z kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych otrzymanych w spadku lub darowiźnie. W lipcu regulacje te zmieniono, zmniejszając dotkliwość wcześniejszych przepisów.


Środki trwałe w spadku tak, w darowiźnie nie chyba że z kontynuacją amortyzacji


W wyniku ponownej nowelizacji art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o PIT, spod zakresu tej regulacji wyłączono środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które podatnik otrzymał w drodze spadku. Nadto w art. 23 tej ustawy dodany został ust. 9 mówiący, że wyłączenia kwoty amortyzacji z kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. Jednakże w takiej sytuacji należy kontynuować zasady amortyzacji.
Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 (ustalenie wartości początkowej środka trwałego w wysokości wynikającej z ewidencji darczyńcy) oraz art. 22h ust. 3 (kontynuacja metody amortyzacji oraz uwzględnienie dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych) i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15 (wycena w wartości rynkowej dla nabycia w spadku lub darowiźnie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Wprowadzone zmiany, zgodnie z zapowiedziami, należy stosować do dochodów (przychodów) osiąganych od dnia 1 stycznia 2018 r.
Sama ustawa weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, czyli od 19 lipca 2018 r.
Podatnicy stosownej korekty (zwiększania) kosztów o niezaliczone do nich przed wejściem w życie ustawy odpisów amortyzacyjnych mogą dokonać na bieżąco.

Warto też dodać, że w kosztach podatkowych podatnicy nie rozliczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w darowiźnie, które u darczyńcy nie podlegały amortyzacji. Będą to zatem przykładowo składniki majątku otrzymane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: