eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Źródła nieujawnione: przedawnienie zobowiązań

Źródła nieujawnione: przedawnienie zobowiązań

2010-12-13 13:00

Zakup nieruchomości, samochodu czy też akcji o znacznej wartości narażają podatników na bliższe przyjrzenie się przez fiskusa z wywiązywania przez nich z obowiązków podatkowych. Gdy ten uzna, że ponoszone wydatki przekraczają znacznie uzyskiwane dochody, w niekiedy nałoży na podatników aż 75% podatek. Część podatników w przypadku takich postępowań podatkowych powołuje się na dochody uzyskane wcześniej, którym upłynął już termin przedawnienia. Należy jednak pamiętać, że dla źródeł nieujawnionych liczy się go inaczej.

Przeczytaj także: 75% stawka podatku dochodowego?

Art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej udpof) mówi, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Do ustalonych w taki sposób dochodów stosuje się stawkę podatku w wysokości 75% (art. 30 ust. 1 pkt 7 updof). Danina bardzo wysoka, stąd też podatnicy walczą o to, aby wysokość dochodów ustalonych w taki sposób była jak najniższa.

Wydawałoby się, że sposobem na uniknięcie tak wysokiego podatku jest powołanie się na dochody z lat, w stosunku do których zobowiązania podatkowe już się przedawniły. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się co do zasady po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Niestety w przypadku dochodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych bądź nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu jest inaczej, o czym podatnicy zapominają. W zakresie przedawnienia znajduje tutaj bowiem zastosowanie art. 68 §4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie takie nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja.

Istotny jest tutaj zatem rok, w stosunku do którego toczy się postępowanie w zakresie dochodów ze źródeł nieujawnionych (i na który zostanie wydana stosowna decyzja), a nie rok, na dochody z którego podatnik się powoła. Co za tym idzie, w przypadku gdy postępowanie dotyczy przykładowo nieujawnionych źródeł dochodów za rok 2009, termin przedawnienia zobowiązania z tego tytułu upłynie dopiero z końcem roku 2014 i to bez względu na to, czy w trakcie tego postępowania podatnik ujawni niewykazane wcześniej źródła przychodu z roku 2009 czy też np. roku 2000. Jeżeli organ podatkowy wyda stosowną decyzję w tym terminie, podatnik będzie musiał zapłacić wynikające z niej zobowiązanie podatkowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: