eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › 75-proc. podatek PIT?

75-proc. podatek PIT?

2007-03-09 13:00

Urzędy skarbowe prowadzą liczne analizy dokumentów dotyczących poszczególnych podatników. Jeżeli wynikają z nich wątpliwości lub przypuszczenia o uchylaniu się od obowiązku podatkowego - wszczynane są czynności sprawdzające, kontrole czy postępowania podatkowe. Niektóre z nich mogą doprowadzić do zapłaty przez podatnika podatku nawet w wysokości 75 proc.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy: od ukrytego dochodu 75% stawka podatku

Wątpliwości co do prawidłowego deklarowania dochodów bardzo często wychodzą przy analizie dokumentów podatnika, związanych w przeważającej części z dokonywaniem czynności cywilnoprawnych. Polegają one na kupnie domu, samochodu czy nabyciu akcji o dużej wartości. Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi, iż podatnik wydał więcej, niż zarabia – wszczyna postępowanie w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Uregulowania w tym zakresie zostały zawarte w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego brzmienie od 01 stycznia 2007 roku jest następujące: „Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.”

Organ podatkowy – dokonując odpowiednich czynności, ustala:
  • wartość mienia zgromadzonego przez podatnika na początek roku podatkowego,
  • kwotę wydatków, jaką podatnik poniósł w danym roku podatkowym,
  • zasoby finansowe zgromadzone na koniec roku podatkowego,
  • jakie podatnik osiągnął przychody do opodatkowania i zwolnione z podatku w danym roku podatkowym.

W przypadku postępowania w sprawach o ustalenie przychodów ze źródeł nieujawnionych, urzędy skarbowe skupiają się nie na wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika, lecz na wysokości jego wydatków. Pojęcie wydatków zawiera nie tylko nabywanie dóbr materialnych (takich jak np. dom czy samochód), ale także m.in. koszty utrzymania w danym roku (gaz, prąd, ogrzewanie, zakup żywności), środki przeznaczone na zaspokojenie innych potrzeb o charakterze niematerialnym (np. wypoczynek), czy przekazane na rzecz innych osób lub podmiotów darowizny i pożyczki. Pamiętać należy, iż na organie podatkowym spoczywa obowiązek wyczerpującego wyjaśnienia wszystkich faktycznych okoliczności sprawy.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: