eGospodarka.pl

bezpłatny wzór: Deklaracja IFT-3/IFT-3R

Opis dokumentu

Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja PIT-11/8B

  Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 • Deklaracja IFT/A

  Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja PIT-28

  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2006 roku.

  Formularz właściwy dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierża...

 • Deklaracja PIT-36

  Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku

  Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu lub dzierżawy, oraz jeśli uzyskiwali inne docho...

 • Deklaracja PIT-40

  Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika. Termin złożenia: 28 luty 2007 r.

 • Deklaracja PIT-40A/11A

  Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Termin złożenia: 28 luty 2007 r.

 • Deklaracja PIT/X

  Informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

 • Deklaracja PIT-2K

  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Deklaracja PIT-12

  Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

 • Deklaracja PIT-14

  Informacja o:

  1) wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego

  2) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

  Termin złożenia: 31 styczeń 2007 r.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: