eGospodarka.pl

bezpłatny wzór: Deklaracja PIT-12

Opis dokumentu

Do pobrania za darmo:

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja PIT-11/8B

  Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 • Deklaracja PIT-14

  Informacja o:

  1) wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego

  2) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

  Termin złożenia: 31 styczeń 2007 r.

 • Deklaracja PIT-16A

  Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Termin złożenia: 31 styczeń 2007 r.

 • Deklaracja PIT/M

  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36.

 • Deklaracja PIT-28/A

  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-28.

 • Deklaracja PIT-28/B

  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-28.

 • Deklaracja PIT/D

  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

 • Deklaracja PIT/O

  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

 • Deklaracja PIT-36L

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku

  Formularz właściwy dla podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%

  Termin złożenia: 30 kwiecień 2007 r.

 • Deklaracja PIT-37

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku

  Formularz właściwy dla podatników, którzy uzyskiwali dochody z tytułu:

  1) wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z um...

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: