eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

bezpłatny wzór: Deklaracja PIT-53

Opis dokumentu

Do pobrania za darmo:

Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu.

Formularz przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników m.in.:

- ze stosunku pracy z zagranicy, emerytur i rent z zagranicy,
- z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej,
- z tytułu udziału w organach stanowiących osób prawnych,
działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, a także osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja PIT-R

  Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

 • Deklaracja IFT-1/IFT-1R

  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja IFT-3/IFT-3R

  Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja SSE-M

  Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje

 • Deklaracja SSE/A

  Wykaz udziałów w spółkach

 • Deklaracja IFT/A

  Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja PIT-11/8B

  Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 • Deklaracja PIT-16

  Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 • Deklaracja PIT-23

  Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (dotyczy nieruchomości nabytych do końca 2006 r.; sprzedaż nieruchomości nabytych po tej dacie rozlicza się w zeznaniu rocznym)

 • Deklaracja PIT-2C

  Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: