eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiFormularzeInneArchiwalneFaktury VAT do 2012 › Faktura zaliczkowa VAT-MP

bezpłatny wzór: Faktura zaliczkowa VAT-MP

Opis dokumentu

Szablon faktury zaliczkowej oznaczonej symbolem "MP". Fakturę zaliczkową oznaczoną symbolem "MP" wystawiają mali podatnicy w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, którzy rozliczają się metodą kasową oraz otrzymali zaliczkę na poczet dostawy towaru lub wykonania usługi. Faktura taka powinna zawierać informacje o wysokości wpłaconej zaliczki, wcześniejszych fakturach zaliczkowych wystawionych do tego zamówienia oraz wartości całego zamówienia. Fakturę zaliczkową wystawia się w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Faktura korygująca ważna do 2012 r.

  Korekta faktury VAT. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono nabywcy dodatkowego rabatu, należy wystawić fakturę korygującą do faktury pierwotnej, która rabat ten będzie uwzględniała. Korektę faktury VAT wystawia się ponadto także w każdym innym przypadku, który tego wymaga, a więc prze...

 • Duplikat faktury VAT ważny do 2012 r.

  Szablon duplikatu faktury VAT. Na dokonaną sprzedaż towaru bądź usługi sprzedawca wystawia fakturę VAT, której oryginał przekazuje nabywcy. Dokument taki stanowi podstawę księgowania danego zdarzenia gospodarczego oraz uwzględnienia go w rachunku podatkowym. Może się jednak zdarzyć, że oryginał u...

 • Faktura VAT walutowa ważna do 2012 r.

  Szablon faktury VAT walutowej. Przepisy prawa dopuszczają, aby transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi były zawierane w walutach obcych np. euro. W walutach obcych mogą być także wystawiane faktury VAT transakcje te dokumentujące. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami wykonawczymi do u...

 • Faktura VAT zaliczkowa - walutowa ważna do 2012 r.

  Szablon faktury zaliczkowej dla transakcji zawieranych w walutach obcych. Czynny podatnik od towarów i usług, który przed wykonaniem usługi bądź dostawy towaru otrzymał część lub całość należności, obowiązany jest wystawić na rzecz nabywcy fakturę zaliczkową, dokumentującą otrzymaną przedpłatę. F...

 • Faktura VAT końcowa ważna do 2012 r.

  Szablon faktury VAT końcowej dla transakcji zawieranych w walutach obcych. Faktura końcowa VAT jest wystawiana w sytuacji, gdy do danej transakcji podatnik otrzymał wcześniej od kontrahenta zaliczki, które zostały udokumentowane fakturami zaliczkowymi, lecz nie pokryły całej należności. Fakturę k...

 • Faktura VAT-MP ważna do końca 2012 r.

  Szablon faktury VAT-MP. Faktury VAT oznaczone symbolem "MP" wystawiają mali podatnicy w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, którzy rozliczają się metodą kasową.

 • Faktura VAT - wzór obowiązujący do końca 2012 r.

  Szablon faktury VAT. W prawie podatkowym faktura VAT jest podstawowym dowodem dokumentującym zdarzenie gospodarcze. Najistotniejsze znaczenie ma ona dla podatku od towarów i usług – tutaj jest to podstawowy dokument, który wystawiają sprzedawcy, a po stronie nabywców, podstawowy dokument, z które...

 • Faktura końcowa VAT - wzór obowiązujący do końca 2012 r.

  Szablon faktury VAT końcowej. Fakturę końcową wystawiają podatnicy podatku od towarów i usług, którzy wcześniej w związku z daną transakcją wystawiali faktury zaliczkowe (a więc przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi otrzymali zaliczki bądź przedpłaty) i nie pokryły one całej należności za dokon...

 • Faktura zaliczkowa VAT - wzór obowiązujący do końca 2012 r.

  Szablon faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawiają podatnicy podatku od towarów i usług, którzy otrzymali zaliczkę/przedpłatę na poczet przyszłych dostaw towarów, świadczenia usług. Faktura taka swym wyglądem jest zbliżona do zwykłej faktury VAT. To, czym się odróżnia, to informacja, że d...

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: