eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu w PIT 2013: darowizna na kościół

Odliczenia od dochodu w PIT 2013: darowizna na kościół

2014-02-04 13:35

Odliczenia od dochodu w PIT 2013: darowizna na kościół

Kościół © theyok - Fotolia.com

Ulga na kościół to potoczna nazwa odliczanych darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Jest to odliczenie, którego nie znajdziemy w ustawach podatkowych, a ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów. Wskazane odliczenie od darowizn na cele kultu religijnego odróżnia chociażby to, że nie jest ono limitowane.
Niemniej inny jest także jego cel. Ulga ta znalazła się m.in. w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy ulga zostanie także niżej omówiona (przy czym należy pamiętać, że to nie jedyny akt prawny, w którym ulga się znalazła).

I tak darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Mówi o tym art. 55 ust. 7 przytoczonej wyżej ustawy.

Co za tym idzie podatnik, który nie chce płacić podatku dochodowego a w zamian za to postanowi wesprzeć szczytny cel, opodatkowania może uniknąć poprzez przekazanie darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. O czym warto tutaj pamiętać, a na co zwrócił uwagę m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.02.2003 r. sygn. akt SA/Bd 194/03, darowizny na taką kościelną działalność mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do całego osiągniętego przez podatnika dochodu (nie ma tutaj ograniczenia do wartości 6% dochodu/przychodu, które występuje przy innych darowiznach odliczanych w ramach zeznań rocznych, a określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

fot. theyok - Fotolia.com

Kościół

Ulga na kościół to potoczna nazwa odliczanych darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Jest to odliczenie, którego nie znajdziemy w ustawach podatkowych, a ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów.


Niemniej sama darowizna na rzecz kościoła nie jest tutaj wystarczająca, aby ją w ramach rocznego PIT-u odliczyć. Istotny jest przede wszystkim również cel przekazanej darowizny. Odliczeniu podlegają bowiem jedynie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Zgodnie z art. 39 przytoczonej ustawy ta zaś obejmuje w szczególności:
  1. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
  2. prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
  3. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
  4. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
  5. prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
  6. udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
  7. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
  8. przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Należy przy tym pamiętać, że ustawodawca poprzez użycie w przytoczonej regulacji zwrotu „w szczególności” daje nam do zrozumienia, że powyższe wyliczenie nie jest katalogiem zamkniętym, a jedynie przykładowym wyliczeniem. Działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła może zatem zawierać także szereg innych czynności.

Jak udokumentować?

W zakresie wymogów dokumentacyjnych przekazanej darowizny, aby jej wartość została u darczyńcy wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym, konieczne jest przeanalizowanie zarówno przytoczonej wyżej ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, jak też ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).

I tak updof wymaga tutaj (podobnie jak też przy innych darowiznach), aby w zeznaniu rocznym podatnik wykazał kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Darowizna pieniężna winna przy tym być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jeżeli zaś przedmiotem darowizny nie są pieniądze, darczyńca winien posiadać dowód, z którego będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Wszystkie dane powinny przy tym wynikać z jednego dowodu, a nie z wielu. Nie stosuje się zatem odrębnie umowy darowizny i odrębnie oświadczenia o jej przyjęciu. Warto zadbać, by oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny znalazło się na tym samym dokumencie, z którego wynika wartość przekazanej darowizny.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: