eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na Internet we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków

Ulga na Internet we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków

2014-04-08 13:22

Ulga na Internet we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków

Ulga na Internet we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków © whitelook - Fotolia.com

Poczynając od zeznań za rok 2013 część podatników została pozbawiona prawa do ulgi internetowej. Inni będą się nią natomiast cieszyć przez niedługi okres czasu. Ustawodawca obecnie bowiem pozwala na korzystanie z ulgi jedynie przez 2 kolejno po sobie następujące lata, o ile co do zasady wcześniej z odliczenia w ogóle nie korzystano. Reguła ta dotyczy także małżonków rozliczających się wspólnie.

Przeczytaj także: Ograniczona ulga na internet w zeznaniu podatkowym

Przypomnijmy, poniesione w danym roku wydatki z tytułu użytkowania Internetu można odliczyć od dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej lub przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to zatem odliczenie od przychodu/dochodu, powodujące pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione, które zostały w odpowiedni sposób udokumentowane. Nie chodzi przy tym tutaj jedynie o fakturę w rozumieniu przepisów VAT-owskich. Mogą to być także inne dokumenty stwierdzające poniesienie wydatków. Winny one jednak wskazywać w szczególności co najmniej następujące informacje:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
  • kwotę zapłaty.

Oczywiście chodzi tutaj tylko i wyłącznie wydatki fizycznie poniesione, a więc płatności w danym roku uregulowane.

Odliczeniu podlega faktyczna wartość poniesionych wydatków, która jednak nie może przekroczyć rocznego limitu w wysokości 760 zł w stosunku do jednego podatnika.
Poczynając od rozliczeń za rok 2013 ustawodawca wprowadził przy tym dodatkowe ograniczenie. Otóż obecnie prawo do ulgi mają jedynie ci podatnicy, którzy nigdy wcześniej z niej nie korzystali. Zgodnie bowiem z dodanym dnia 01 stycznia 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, omawiane odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

fot. whitelook - Fotolia.com

Ulga na Internet we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie należy pamiętać, że prawo do ulgi ustala się indywidualnie w odniesieniu do każdego z nich.


W drodze wyjątku, w rozliczeniu za rok 2013 z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy odliczyli wydatki z tytułu użytkowania Internetu w rozliczeniu za rok 2012 (mówi o tym art. 2 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. poz. 1278).

Jeżeli zatem przykładowo podatnik korzystał z ulgi także w latach wcześniejszych, w tym także tylko w jednym roku, obecnie odliczenie mu już nie przysługuje. Nie jest przy tym istotne, czy wcześniejsze odliczenie tyczyło się rachunków za Internet z całego roku czy tylko z jednego miesiąca danego roku.

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie należy pamiętać, że prawo do ulgi ustala się indywidualnie w odniesieniu do każdego z nich. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy jedno z nich w latach wcześniejszych, we wspólnym zeznaniu podatkowym korzystało z omawianego odliczenia i obecnie z ulgi skorzystać już nie może, drugie nie zostało tego prawa pozbawione automatycznie.

Prawo do ulgi u drugiego małżonka będzie tutaj określane na takich samych zasadach, jak u podatników rozliczających się indywidualnie. Jeżeli zatem przykładowo mąż w latach ubiegłych z ulgi korzystał i obecnie nie ma już do niej prawa, żona – która ulgę będzie chciała rozliczyć po raz pierwszy, jak najbardziej będzie do tego uprawniona i to nawet wówczas, gdy małżonkowie ponownie złożą wspólne zeznanie podatkowe. Oczywiście odliczenie będzie możliwe, o ile dochody żony pozwolą na jego uwzględnienie. Niemniej skorzystanie z ulgi przez żonę po raz pierwszy w roku 2013 pozwoli jej na kontynuowanie odliczenia tylko w roku 2014.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: