eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Prace rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu

Prace rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu

2015-06-14 11:24

Prace rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu

Prace rozwojowe © apops - Fotolia.com

Rozwój produkcji, szczególnie opracowanie nowego produktu, wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W Ustawie CIT, w ramach promowania innowacyjności polskich przedsiębiorców, przewiduje preferencyjne zasady zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

1. Definicja kosztów prac rozwojowych


Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 r. Nr 96 poz. 615 ze zm.) prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:
  • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych,
  • opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,
  • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem ze nie są one wykorzystywane komercyjnie, prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Tym samym, za koszty prac rozwojowych należy uznać wszystkie wydatki na zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego produktu, np.: przygotowywanie rysunków i planów, produkcja prototypów, wstępne testy i analizy itd.
Jak potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2014 r. sygn. ITPB3/423-547/13/PS: „A zatem, można stwierdzić, że prace rozwojowe w rozumieniu art. 15 ust 4a updop, to prowadzone z wykorzystaniem dostępnej wiedzy działania, zmierzające do opracowania nowego produktu lub technologii wytwarzania, przy czym efekt tych prac może być bezpośrednio wykorzystany w działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Istotny jest gospodarczy i użytkowy cel tych prac, mający produkcyjno-technologiczny charakter.”

2. Sposoby zaliczenia kosztów prac rozwojowych do KUP


Ustawa CIT przewiduje kilka możliwych sposobów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych. Jak stanowi art. 15 ust. 4a Ustawy CIT koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
  1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
  2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
  3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

fot. apops - Fotolia.com

Prace rozwojowe

Wydatki na nowe technologie mogą być bardzo korzystnie rozliczone podatkowo. Prace rozwojowe muszą się tutaj jednak zakończyć, aby koszty można było rozpoznać.


Podatnik ma zatem możliwość wyboru pomiędzy jednorazowym zaliczeniem wydatków na koszty rozwojowe lub rozliczaniem ich w czasie. W przypadku, gdy kwota poniesionych wydatków jest wysoka, korzystne może okazać się rozliczanie kosztów prac rozwojowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy jednak pamiętać, że ten sposób rozliczenia wydatków wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

3. Warunki amortyzowania kosztów prac rozwojowych jako WNIP


Warunki zaliczania kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (czyli ujęcie tych wydatków jako WNIP) określa szczegółowo art. 16b ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
  • produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  • techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  • z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: