eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochód z UE czyli VAT-23 i ograniczone prawo do odliczenia

Samochód z UE czyli VAT-23 i ograniczone prawo do odliczenia

2015-08-25 13:07

Samochód z UE czyli VAT-23 i ograniczone prawo do odliczenia

Zakup auta ©  ViewApart - Fotolia.com

Polacy, z uwagi na swoje możliwości finansowe, częściej kupują samochody używane aniżeli nowe. Popularnością cieszą się przy tym pojazdy sprowadzane z innych krajów Unii Europejskiej. Przedsiębiorca kupując w taki sposób samochód niekiedy musi z tego tytułu rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, co z kolei wiąże się z zapłatą VAT fiskusowi jak też ograniczonym odliczeniem podatku naliczonego.
Rozliczenia VAT związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów z reguły ograniczają się do ich ujęcia w rejestrach oraz deklaracji VAT zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego (oraz wykazania ich wartości w informacji podsumowującej VAT-UE). Podatek należny od takich transakcji co do zasady w pełnej wysokości przekształca się w podatek naliczony, dlatego też WNT z reguły jest tutaj neutralne podatkowo. Wyjątkiem są jednak środki transportu, które podatnik zamierza rejestrować bądź używać w Polsce.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych środków transportu, które mają być przez podatnika w Polsce rejestrowane bądź gdy nie podlegają rejestracji – użytkowane, obowiązki podatkowe ulegają pewnemu rozszerzeniu. Przede wszystkim o takim nabyciu podatnik musi dodatkowo powiadomić fiskusa na formularzu VAT-23. Na jego złożenie ma 14 dni od powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT (z reguły będzie to 14 dni od daty wystawienia faktury dokumentującej tą transakcję). Do deklaracji załącza się tutaj kserokopię faktury. Na tym jednak nie koniec. W tym samym terminie szczęśliwy nabywca musi bowiem wpłacić do urzędu skarbowego wyliczony od takiej transakcji podatek. Niektóre organy podatkowe życzą sobie, aby także dowód zapłaty do deklaracji został dołączony.

W poz. 32 deklaracji VAT-23 podatnik wykazuje cenę nabycia pojazdu, która wynika z faktury wystawionej przez dostawcę. Warto przy tym pamiętać, że podstawa opodatkowania WNT może się różnić od kwoty wykazanej we wskazanej pozycji. Wszystko przez zasady ustalania podstawy opodatkowania WNT.

Mianowicie art. 30a ust. 1 ustawy o VAT mówi, że do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku WNT, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

Przydatne narzędzia:
Deklaracja VAT-23

Zgodnie z tymi regulacjami podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W jej skład wchodzą przy tym także:
  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (i to bez względu na to, kto je pobiera),
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

fot. ViewApart - Fotolia.com

Zakup auta

Przedsiębiorca kupując samochód sprowadzony z innych krajów Unii Europejskiej niekiedy musi z tego tytułu rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, co z kolei wiąże się z zapłatą VAT fiskusowi jak też ograniczonym odliczeniem podatku naliczonego.


Do podstawy opodatkowania WNT samochodu może zatem być doliczona np. akcyza (gdy jest to samochód osobowy).
Dodatkowych opłat nie wykazuje się w deklaracji VAT-23. Tutaj w pozycji 32 ujmowana jest jedynie cena widniejąca na fakturze. Niemniej przy obliczaniu kwoty podatku należnego do zapłaty z tytułu takiego WNT ewentualną akcyzę, czy inne naliczone opłaty, należy uwzględnić.

Ustaloną w taki sposób podstawę opodatkowania jak i podatek należny ujmowane są w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej. Warto przy tym pamiętać, że kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego z tytułu WNT środka transportu, dodatkowo ujmuje się także w deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K czy VAT-7D).

Wcześniejsza zapłata podatku (którą oczywiście później w deklaracji VAT można odliczyć) to jednak nie koniec złych wieści. Podatnik, który kupił samochód osobowy, bądź inny, zrównany z nim na potrzeby VAT-u, musi bowiem pamiętać także o ograniczeniach w zakresie jego odliczenia podatku naliczonego. Te mają bowiem zastosowanie również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.

Mianowicie po stronie podatku należnego podatnik obowiązany jest wykazać jego pełną wartość, zaś po stronie podatku naliczonego podatnik wykaże co do zasady 50% kwoty podatku należnego z tytułu WNT, o ile oczywiście zakup ma związek z czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli jednak samochód będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej (co niestety wiąże się z dodatkową dokumentacją), podatnik będzie mógł odliczyć podatek w pełnej wysokości. Jedynie w tym przypadku VAT stanie się neutralny.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: