eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wdowa sprzeda mieszkanie bez podatku

Wdowa sprzeda mieszkanie bez podatku

2016-02-02 13:47

Wdowa sprzeda mieszkanie bez podatku

Wdowa sprzeda mieszkanie bez podatku © graja - Fotolia.com

Każdy, kto zbyt wcześnie sprzeda otrzymany spadek, musi liczyć się z zapłatą podatku. Powyższe jest szczególnie bolesne w przypadku sprzedaży odziedziczonych nieruchomości. Te bowiem z jednej strony są z reguły dużej wartości, co skutkuje wymiarem podatku w istotnej wysokości, z drugiej zaś trzeba je trzymać przez okres co najmniej 5 lat, aby podatkiem się nie martwić. Czy zawsze? Zdaniem WSA tak długo nie muszą czekać wdowy czy wdówce.
Przypomnijmy, podatkiem od sprzedaży prywatnej nieruchomości (w postaci chociażby domu czy mieszkania) nie trzeba się przejmować, jeżeli to stanowiło własność zbywcy przez co najmniej 5 lat, licząc od końca tego roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Chodzi przy tym zarówno o nabycie odpłatne (czyli np. zakup) jak i nieodpłatne (np. spadek czy darowizna). Warto też podkreślić, że w przypadku budowy budynku na własnym gruncie - 5- letni okres liczy się od daty nabycia gruntu, a nie zakończenia budowy.

Jak określić datę nabycia? W przypadku jego kupna będzie to data umowy przenoszącej własność, tak samo jest w przypadku darowizny (te oczywiście powinny przybrać formę aktu notarialnego). Jeżeli natomiast nieruchomość nabyto w spadku - datą nabycia jest data śmierci spadkodawcy.
Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% od uzyskanego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania

Koszty te stanowią istotną pozycję w przypadku sprzedaży nieruchomości kupionej bądź wybudowanej (pod warunkiem, że gromadzone były rachunki za budowę - jedynie te są tutaj bowiem brane pod uwagę; fiskus nie godzi się na szacowanie wartości nieruchomości). Mogą nawet przewyższyć wartość przychodu, co będzie skutkować brakiem dochodu, a co za tym idzie, także i podatku.

Niestety w przypadku nabycia nieruchomości w spadku bądź darowiźnie, koszty z reguły są znikome, co wiąże się z wystąpieniem wysokiego dochodu i często także podatku (jeżeli pieniądze ze sprzedaży nie zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe podatnika tudzież sprzedaż nie będzie korzystała z innego zwolnienia określonego w ustawie podatkowej).

fot. graja - Fotolia.com

Wdowa sprzeda mieszkanie bez podatku

Każdy, kto zbyt wcześnie sprzeda otrzymany spadek, musi liczyć się z zapłatą podatku. Powyższe jest szczególnie bolesne w przypadku sprzedaży odziedziczonych nieruchomości.


Czy jednak każdy musi czekać 5 lat, aby nie martwić się podatkiem od sprzedaży nieruchomości? Zdaniem WSA w Łodzi nie. Sąd w wyroku z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 569/15 rozpatrywał sprawę wdowy, która wraz z mężem kupiła w lipcu 1995 r. grunt, a który następnie zabudowali oni budynkiem mieszkalnym i gospodarczym (2003 r.). Od samego początku nieruchomość ta wchodziła do ich majątku wspólnego małżeńskiego.

Mąż skarżącej zmarł 10 czerwca 2013 r. Jego ustawowymi spadkobiercami były: wnioskodawczyni i jedyna córka małżonków. Każda z nich dziedziczyła po zmarłym 1/2 spadku. Wskutek powyższego po śmierci męża udział skarżącej w przedmiotowej nieruchomości wynosił 3/4 (w tym 1/4 po mężu), zaś udział córki 1/4. Nieruchomość ta następnie została sprzedana 5 czerwca 2014 r.

Podatniczka zapytała w związku z powyższym fiskusa, czy od sprzedaży tej części nieruchomości, którą odziedziczyła po zmarłym mężu, będzie musiała zapłacić podatek?
Organ wydający interpretację uznał, że skoro pomiędzy śmiercią spadkodawcy, a datą zbycia nie upłynęło 5 lat, daninę należy zapłacić. Nie miało dla niego znaczenia to, że opisana nieruchomość przed śmiercią męża wchodziła do majątku wspólnego małżonków.

Sprawa trafiła do sądu, który z podejściem organów podatkowych się nie zgodził.
WSA wskazał na szczególną sytuację prawną małżonków objętych wspólnością ustawową. Otóż nabycie w czasie jej trwania nieruchomości, wiąże się z nabyciem przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwencją takiego rozwiązania, w przypadku sprzedaży tego prawa, jest uznanie, że każdy z małżonków zbywałby to prawo w całości, skoro nie w określonym udziale.

Stąd, zdaniem WSA, nie stanowi „nabycia” w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabycie w drodze spadku po współmałżonku, nieruchomości zakupionej do majątku wspólnego w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. W konsekwencji nie można też przyjąć, że pięcioletni termin, o którym mowa była wyżej, biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze otwarcia spadku. W dalszym ciągu będzie to 1995 r. - nawet w części nabytej w spadku po zmarłym mężu.
Przedstawione podejście sądu w opisanym wyroku nie jest pojedynczym przypadkiem. Podobnie orzekały sądy już wcześniej, np. wyrok NSA z 8 grudnia 2011 r., II FSK 1101/10; wyroki WSA w Warszawie: z 7 listopada 2013 r., III SA/Wa 1177/13, z 12 kwietnia 2013 r. III SA/Wa 2999/12 i z 20 czerwca 2013 r., III SA/Wa 3464/12; WSA w Kielcach z 22 sierpnia 2013 r., I SA/Ke 396/13; WSA w Krakowie z 7 listopada 2012 r., I SA/Kr 1378/12; WSA w Gorzowie z 7 maja 2014 r., I SA/Go 136/14; WSA w Gdańsku: z 9 września 2014 r., I SA/Gd 716/14 i I SA/Gd 447/14 oraz z 9 stycznia 2014, I SA/Gd 1422/13; wyroki WSA w Bydgoszczy: z dnia 24 marca 2015 r. I SA/Bd 55/15 oraz z 6 maja 2015 r., I SA/Bd 228/15 – wszystkie dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: