eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzęt AGD mieści się w uldze mieszkaniowej w PIT

Sprzęt AGD mieści się w uldze mieszkaniowej w PIT

2021-10-28 12:28

Sprzęt AGD mieści się w uldze mieszkaniowej w PIT

Ulga mieszkaniowa nie tylko na budowę ale i sprzęt AGD czy meble © pixabay.com

Kompleksowe zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych obejmuje również prace remontowo-wykończeniowe, w tym zakup sprzętów AGD zaspokajających podstawowe potrzeby egzystencjalne człowieka. Taki wniosek płynie z opublikowanej 14 października 2021 r. interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyjaśniającej wątpliwości w ww. zakresie.

Przeczytaj także: Rok więcej na rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw wątpliwościom podatników i wydało interpretację ogólną doprecyzowującą katalog wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego. Pojęcie „własne cele mieszkaniowe” zostało wprowadzone do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W myśl tej regulacji:

Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Interpretacją ogólną objęto zakres wydatków określony w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT, tj. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Do tej pory, wątpliwości podatników, co do stosowania przywołanych przepisów wynikały w głównej mierze z braku definicji legalnych pojęć „budowa” i „remont” na gruncie ustawy o PIT, a w szczególności braku sprecyzowanego katalogu wydatków zaliczanych do tych pojęć. W związku z powyższym, posiłkowo stosowano przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, jednakże takie rozwiązanie nie w każdej sytuacji skutecznie odpowiadało na nurtujące podatników pytania.

W wydanej interpretacji Ministerstwo Finansów tłumaczy dotychczasowy brak precyzyjnych regulacji potrzebą elastyczności tych przepisów. Wskazuje, że takie rozwiązanie jest optymalne przez wzgląd na dostosowanie regulacji podatkowych do dynamicznych zmian zachodzących na rynku nieruchomości m.in. zmian technologii stosowanych w budownictwie czy standardów wykończeniowych. Jednocześnie biorąc pod uwagę, punkt widzenia podatników, dla których takie rozwiązanie przysparza wiele problemów natury praktycznej, Ministerstwo wydanymi objaśnieniami chce rozwiązać problem precyzyjnego określenia, które z poniesionych wydatków remontowo-wykończeniowych spełniają kryterium własnego celu mieszkaniowego, a które należy wyłączyć z tego katalogu.
MF odniosło się również do możliwości posiłkowego stosowania katalogu wydatków spełniających przesłankę uznania ich za wydatki na cele mieszkaniowe z nieaktualnego już rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r. (tj. rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy). W tej kwestii wskazało, że ze względu na uniwersalny charakter, katalog zawarty w rozporządzeniu może stanowić wskazówkę interpretacyjną dla organów podatkowych przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw podatników.

fot. pixabay.com

Ulga mieszkaniowa nie tylko na budowę ale i sprzęt AGD czy meble

Wprowadzając do ustawy o podatku dochodowym ulgę mieszkaniową ustawodawca jedynie ogólnie wskazał co należy rozumieć pod pojęciem własnych celów mieszkaniowych, co wywołało wiele problemów interpretacyjnych. Ostatnio Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której doprecyzował, co takim celem jest. Uznał on m.in. ulga obejmuje też stałą zabudowę meblową czy niektóre sprzęty AGD, co wcześniej organy negowały.


Realizacja podstawowych potrzeb życiowych


Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów pojęcie własnego celu mieszkaniowego nie powinno być utożsamiane z adaptacją budynku/lokalu na cele mieszkalne wyłącznie do tzw. „stanu surowego zamkniętego”. Realizacja potrzeb mieszkaniowych ma szersze znaczenie. Powinna przede wszystkim obejmować takie przygotowanie budynku, które umożliwi zamieszkanie i codzienne funkcjonowania w danym lokalu.

Zgodnie z powyżej wskazanymi przesłankami organ doprecyzował na gruncie wydanej interpretacji katalog wydatków, które w opinii Ministerstwa spełniają definicję celu mieszkaniowego, a które do tej pory budziły wątpliwości interpretacyjne.
Wskazano, że kompleksowe zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych obejmuje również prace remontowo-wykończeniowe, w tym zakup podstawowych sprzętów AGD zaspokajających podstawowe potrzeby egzystencjalne (np. przygotowywanie posiłków, zapewnienie podstawowej funkcjonalności budynków mieszkalnych, w tym również odpowiednie oświetlenie pomieszczeń).

W ślad za wydaną interpretacją należy wskazać, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatki poniesione na zakup i montaż:
  • kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  • szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,
  • oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,
  • okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
  • mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,
  • mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca
- mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

Jednocześnie z katalogu sprzętów gospodarstwa domowego wyłączono tzw. „małe AGD”, czyli m.in. ekspresy do kawy, tostery, opiekacze czy kuchenki mikrofalowe.

Podsumowując należy wskazać, że wydana interpretacja ułatwi wielu podatnikom prawidłowe rozliczenie wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe i ostatecznie pozwoli zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty bądź ułatwi skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: