eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Mecz piłki nożnej jako koszty uzyskania przychodu firmy?

Mecz piłki nożnej jako koszty uzyskania przychodu firmy?

2016-04-04 13:43

Mecz piłki nożnej jako koszty uzyskania przychodu firmy?

Mecz piłki nożnej © sociopat_empat - Fotolia.com

Finansowanie firmowej drużyny piłkarskiej, jak też sponsorowanie odbywanych meczy czy wydatki ponoszone na gadżety kibiców mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Niemniej rozpoznanie kosztu uzależnione jest od charakteru danej imprezy: reklamowego, reprezentacyjnego czy integracyjnego - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30.03.2016 r. nr IBPB-1-2/4510-870/15/BKD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zarządza międzynarodowym portem lotniczym. Posiada i wystawia do amatorskich zawodów sportowych drużynę piłkarską, w skład której wchodzą jego pracownicy jak i osoby spoza firmy. Drużyna ta reprezentuje spółką w turniejach sportowych, w tym m.in. w organizowanych corocznie Mistrzostwach, będących turniejem dla drużyn z różnych portów lotniczych.

W związku z powyższym spółka będzie dokonywać zakupu firmowych strojów sportowych (koszulki z logo, spodenki, getry, budy sportowe), czy wynajmować dla zawodników halę sportową na potrzeby treningów. Planuje ona także zakup gadżetów dla kibiców w postaci pracowników spółki i osób im towarzyszących. Będą to szaliki, koszulki, klaskacze - wszystkie z logo spółki, oraz gadżety do kibicowania bez logo (peruki czy trąbki na sprężone powietrze).

Zakupione zostaną także banery reklamowe wykorzystywane podczas zawodów sportowych jak i innych eventów. Spółka będzie ponosić również wydatki na transport zawodników oraz kibiców na miejsce rozgrywek, wyżywienie, środki znieczulające, wodę do picia, nocleg, ubezpieczenie dla zawodników na czas rozgrywek. Wydatki, o których mowa powyżej finansowane są z jej środków obrotowych.

fot. sociopat_empat - Fotolia.com

Mecz piłki nożnej

Finansowanie firmowej drużyny piłkarskiej, jak też sponsorowanie odbywanych meczy czy wydatki ponoszone na gadżety kibiców mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu.


Spółka wskazała także, że organizowane turnieje przez poszczególne porty lotnicze są rozgrywkami zamkniętymi - wstęp na nie mają jedynie pracownicy oraz ich osoby towarzyszące. Trudno tutaj określić charakter organizowanych turniejów (reklamowy, reprezentacyjny, integracyjny) - turnieje te będą miały charakter mieszany. Wnioskodawca nie potrafi też przyporządkować kosztu do konkretnego charakteru imprezy.

Zadano pytanie, czy w takim przypadku do kosztów uzyskania przychodów spółka może zaliczać wydatki związane z finansowaniem drużyny piłkarskiej oraz biorących udział w rozgrywkach kibiców? Czy od przekazanych na rzecz kibiców i zawodników towarów, spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatek VAT należny? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem, bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
• został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na jego działalność przez osoby inne niż podatnik),
• jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
• pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
• poniesiony został w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
• został właściwie udokumentowany,
• nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągniecia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop. Zaznaczyć należy, że to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.(...)

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: