eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przychody i podatki: revenue share w zeznaniu PIT-36 z PIT/ZG

Przychody i podatki: revenue share w zeznaniu PIT-36 z PIT/ZG

2016-04-05 12:20

Przychody i podatki: revenue share w zeznaniu PIT-36 z PIT/ZG

PIT-36 © ESCALA - Fotolia.com

Przychód z uczestnictwa w programach internetowych tupu revenue sharing jest przychodem z innych źródeł. Należy go rozliczyć na formularzu PIT-36, zaś dochód ten wykazuje się także w załączniku PIT/ZG. Załącznik taki wypełnia sie osobno dla każdego z zagranicznych państw. Sposób opodatkowania takiego dochodu w kraju będzie różny w zależności od tego, z którego państwa go uzyskano - podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18.02.2016 r. nr IPPB4/4511-1532/15-2/MS1.

Przeczytaj także: Będzie trudniej o zwrot nadpłaty podatku z Holandii

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest uczestnikiem programów typu revenue sharing. Wpłaca on na dany program określoną kwotę pieniężną i nią obraca wewnątrz programu. Programy takie nie są programami inwestycyjnymi, nie korzystają z metod mnożenia kapitału wykorzystywanych na rynku finansowym. Zysk wypracowują z działalności reklamowej i uczestnictwa w programie wielu tysięcy ludzi na świecie. Nie są to także piramidy finansowe (od użytkowników nie jest wymagana rekrutacja nowych członków chociaż ta jest dodatkowo premiowana).

Programy te działają wg ściśle określonych zasad. Po określonym czasie administratorzy tych programów wypłacają ich uczestnikom wypracowany zysk. Uzyskany zysk z programu wnioskodawca wypłaca na procesor płatniczy, a potem na konto bankowe w Polsce. Nieliczne programy posiadają również możliwość wypłaty bezpośrednio na konto w Polsce lub bezpośrednio na kartę płatniczą.

I tak dla przykładu wnioskodawcy w ramach programu kupuje pakiet reklam funkcjonujących w internecie przez określony czas, a firma dzieli się z nim (i innymi użytkownikami) zyskiem z takiego obrotu. Udział wnioskodawcy w tego typu programach nie wiąże się ze sprzedażą ani dystrybucją żadnych „fizycznych” towarów lub produktów. Dochód taki jest najpierw lokowany u pośredników finansowych w walutach obcych (paypal, payza solidtrustpay itd.) i dopiero stamtąd może być transferowany na polskie konto bankowe, co wiąże się z przewalutowaniem kwoty wypłaty na PLN.

fot. ESCALA - Fotolia.com

PIT-36

Przychód z uczestnictwa w programach internetowych tupu revenue sharing jest przychodem z innych źródeł. Należy go rozliczyć na formularzu PIT-36, zaś dochód ten wykazuje się także w załączniku PIT/ZG.


Programy nie odprowadzają podatku za użytkowników z tego tytułu. Programy takie są umieszczane na zagranicznych serwerach, np. amerykańskich czy kanadyjskich.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie, do jakiego źródła przychodu zaliczyć uzyskiwane przychody, na jakim formularzu je rozliczyć, w którym momencie powstaje przychód z tego tytułu, co jest kosztem uzyskania przychodu, jak obliczyć podatek? Spytał on także jak postąpić w przypadku wystąpienia straty z tytułu udziału w takich programach? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
• posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Stosownie do art. 4a przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni uzyskuje dochód z racji uczestnictwa w internetowych programach typu revenue sharing. Programy te działają w Internecie, mają zasięg globalny i z reguły są umieszczone na zagranicznych serwerach, głównie w Stanach Zjednoczonych (USA) i Kanadzie.

Zatem, w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie uregulowania wynikające z umowy z dnia 8 października 1974 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) oraz umowy z dnia 14 maja 2012 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2013 r., poz. 1372).

Odnosząc się do dochodów uzyskanych z USA, zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Z uwagi na to, że osiągany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu uczestnictwa w programach typu revenue sharing nie jest odrębnie uregulowany w innych postanowieniach polsko-amerykańskiej umowy, należy uznać, że ww. dochód będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w USA na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 umowy.

Jednocześnie podwójnego opodatkowania w Polsce unikać się będzie na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 polsko-amerykańskiej umowy. W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Zasadę tę stosuje również w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 27 ust. 9a ustawy).

 

1 2 ... 5

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: