eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2017

Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2017

2017-01-01 00:01

Rok 2017 przynosi nam istotne zmiany w zakresie sposobu rozliczania podatku dochodowego. O ile same stawki podatku pozostają bez zmian (w PIT), tak kwota wolna od podatku została istotnie znowelizowana. Pojawił się wyższy próg przychodów zobowiązujący do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych czy uprawniający do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego. Wyższy jest także kurs euro (aniżeli rok wcześniej) do przeliczania limitów.
Od większości dochodów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek płaci się wg tzw. progresywnej skali podatkowej. Ta od kilku lat pozostaje na niezmienionym poziomie. Tak też będzie w roku 2017. Ustawodawca istotnie zmodyfikował tutaj jednakże zasady przyznawania tzw. kwoty wolnej od podatku.

Ci najmniej zarabiający będą uprawnienie do kwoty wolnej na poziomie 6,6 tys. zł. Dla większej części społeczeństwa (o dochodach pomiędzy 11 tys. zł a 85,5 tys. zł) nic w tym zakresie się nie zmieni, zaś najbogatsi (dochody powyżej 127 tys. zł) zostaną jej całkowicie pozbawieni.

Nie ma zmian w zakresie wyboru dostępnych form opodatkowania. Przypomnijmy, że dochody z firmy można opodatkować skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową. Przychody z prywatnego najmu natomiast skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. W pozostałym zakresie fakultatywnych metod opodatkowania w zasadzie nie ma (poza niektórymi dochodami osiąganymi przez nierezydentów).

Ustawodawca wskazał także inne limity. Są to m.in.: ważne dla pracujących na etacie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (pozostające na niezmienionym, niskim poziomie od wielu lat), ważne dla przedsiębiorców w zakresie zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, opodatkowania ryczałtem. Najważniejsze zostały opisane poniżej.

Skala podatkowa na 2017 rok

ponad do podatek wynosi
-
85 528
18%
85 528   15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Roczna kwota zmniejszająca podatek:

  • 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł
  • 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł
  • 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł
  • gdy podstawa opodatkowania przekracza 127 000 zł, kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje.


Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2017 r. wynosić będzie 19 % od uzyskanego dochodu. Prawo do stosowania tej formy opodatkowania mają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł).

Ważne limity w 2017 roku

Limit na 2017 r. Limit w euro Kwota w złotych
Wielkość przychodów za rok 2016 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* 250 000 1 074 400
Wielkość przychodów za rok 2016 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* 25 000 107 440
Kwota przychodów za rok 2016 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych* 2 000 000 8 595 200
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* 1 200 000 5 157 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych* 50 000 215 000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2016 r. (1 euro = 4,2976 zł)


Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2017 roku

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111 zł 25 gr
Rocznie 1 335 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 2 002 zł 05 gr
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1 668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 2 502 zł 56 gr

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

4 4

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Podatek VAT - limity 2018

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • niby nic / 2017-01-17 18:11:40

    Macie Państwo błędy w limitach. Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to 5.157.000 zł, a limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych to 215.000 zł. Pozdrawiam odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: