eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Podatek VAT - limity 2016

Podatek VAT - limity 2016

2016-01-01 00:01

Przepisy w zakresie podatku VAT zawierają różnego rodzaju limity. Podatnik mieszczący się w nich ma prawo do określonych przywilejów na gruncie tego podatku. Wśród nich można wymieć zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, zwolnienie (podmiotowe) z VAT czy status tzw. małego podatnika. Limity na rok 2016 prezentujemy poniżej.

Przeczytaj także: Podatek VAT - limity 2015

Część limitów, określonych w złotówkach, pozostało na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2015. Oczywiście zmianie uległy te, które ustawodawca określił w euro. W stosunku do roku ubiegłego wartość takich limitów określonych w walucie obcej wzrosła (wskutek podwyższenia się kursu euro w dniu, z którego ten jest brany do przeliczeń).

Przepisy w zakresie podatku VAT kształtują limity dla małych podatników, kwotę zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniającą do wyłączenia od podatku VAT i limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Można tutaj wymienić także limit zwolnienia w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej z uwagi na wysokość obrotów. Limity te na 2016 rok kształtują się następująco:

Ważne limity w 2016 roku
Wyszczególnienie limit w pln
Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT 150 000
Obrót uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika (1 200 tys. euro) 5 092 000
Kwota prowizji uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika (45 tys. euro) 191 000
Wartość WNT uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50 000
Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 160 000
Wysokość obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przy użyciu kasy rejestrującej 20 000
Wysokość obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przy użyciu kasy rejestrującej dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym (limit obrotu liczy się w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym) 20 000


Zobacz także
Podatek VAT - limity 2015
Podatek VAT - limity 2014
Podatek VAT - limity 2013
Podatek VAT - limity 2012
Podatek VAT - limity 2011
Podatek VAT - limity 2010
Przeczytaj także: Podatek VAT - limity 2022 Podatek VAT - limity 2022

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: