eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2022

Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2022

2021-12-31 23:58

Polski Ład przyniósł istotne zmiany w zakresie stawek podatku dochodowego. Nadal jest zróżnicowany z uwagi na źródło przychodów oraz wybraną formę opodatkowania przez podatnika. Z początkiem 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku oraz przesunął się pierwszy próg podatkowy skali podatkowej. Weszły w życie też nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego, jak też zaktualizowane zostały limity wyrażone w walutach obcych.

Przeczytaj także: Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2021

Stawki podatku przewidziane dla skali podatkowej nie uległy zmianie. Nadal wynoszą 17% i 32%. Podwyższeniu uległ jednak próg dochodów, po przekroczeniu których podatnik zapłaci daninę wg wyższej stawki. Zwiększono też kwotę wolną od podatku, która została ujednolicona dla wszystkich podatników.

Ustawodawca wprowadził też zmiany w zakresie wyboru dostępnych form opodatkowania. Dochody z firmy wprawdzie nadal można opodatkować skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową, jednak ta ostatnia jest wygaszana (wyłączono z niej niektórych przedsiębiorców; prawa do karty podatkowej nie mają też firmy, które nie korzystały z niej w 2021 r.). W ryczałcie ewidencjonowanym ustawodawca wprowadził nowe stawki podatku jak też przetasował na nowo pomiędzy nimi wybrane przychody.

Najważniejsze zostały opisane poniżej.

Skala podatkowa na 2022 rok

ponad do podatek wynosi
-
120 000
17%
120 000   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Roczna kwota zmniejszająca podatek: 5 100 zł

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek: 425 zł

Kwota wolna od podatku: 30 000 zł


Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2022 r. wynosić będzie 19 % od uzyskanego dochodu. Prawo do stosowania tej formy opodatkowania mają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł).

Ważne limity w 2022 roku

Limit na 2022 r. Limit w euro Kwota w złotych
Wielkość przychodów za rok 2021 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* 2 000 000 9 188 200
Wielkość przychodów za rok 2021 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* 200 000 918 820
Kwota przychodów za rok 2021 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych* 2 000 000 9 188 200
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* 2 000 000 9 188 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych* 50 000 230 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych środków trwałych* - 100.000
Limit wartości początkowej składnika majątku, którego nie trzeba uznawać za środek trwały/ wartość niematerialną i prawną bądź amortyzować w czasie - 10.000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2021 r. (1 euro = 4,5941 zł)


Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2022 roku

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 250 zł
Rocznie 3 000 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 4 500 zł
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 300 zł
Rocznie 3 600 zł
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 5 400 zł
50% koszty uzyskania przychodu dla twórców i artystów Nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł


Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 r.


W 2022 r. stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą:
  • 17%
  • 15%
  • 14%
  • 12,5%
  • 12%
  • 10%
  • 8,5%
  • 5,5%
  • 3%
  • 2%

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: