eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2022

Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2022

2021-12-31 23:58

Polski Ład przyniósł istotne zmiany w zakresie stawek podatku dochodowego. Nadal jest zróżnicowany z uwagi na źródło przychodów oraz wybraną formę opodatkowania przez podatnika. Z początkiem 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku oraz przesunął się pierwszy próg podatkowy skali podatkowej. Weszły w życie też nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego, jak też zaktualizowane zostały limity wyrażone w walutach obcych.

Przeczytaj także: Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2021

Nowelizacja Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., obniżyła stawkę podatku w pierwszym progu dla skali podatkowej. Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2022 r. Obecnie stawki podatku wynoszą 12% (wcześniej 17%) i 32%.

Od 1 stycznia 2022 r. po wejściu w życie Polskiego Ładu podwyższeniu uległ próg dochodów, po przekroczeniu których podatnik zapłaci daninę wg wyższej stawki. Zwiększono też kwotę wolną od podatku, która została ujednolicona dla wszystkich podatników.

Ustawodawca wprowadził też zmiany w zakresie wyboru dostępnych form opodatkowania. Dochody z firmy wprawdzie nadal można opodatkować skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową, jednak ta ostatnia jest wygaszana (wyłączono z niej niektórych przedsiębiorców; prawa do karty podatkowej nie mają też firmy, które nie korzystały z niej w 2021 r.). W ryczałcie ewidencjonowanym ustawodawca wprowadził nowe stawki podatku jak też przetasował na nowo pomiędzy nimi wybrane przychody.

Najważniejsze zostały opisane poniżej.

Skala podatkowa na 2022 rok

ponad do podatek wynosi
-
120 000
12%
120 000   10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Roczna kwota zmniejszająca podatek: 3 600 zł

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek: 300 zł

Kwota wolna od podatku: 30 000 zł


Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2022 r. wynosić będzie 19% od uzyskanego dochodu. Prawo do stosowania tej formy opodatkowania mają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł).

Ważne limity w 2022 roku

Limit na 2022 r. Limit w euro Kwota w złotych
Wielkość przychodów za rok 2021 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* 2 000 000 9 188 200
Wielkość przychodów za rok 2021 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* 200 000 918 820
Kwota przychodów za rok 2021 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych* 2 000 000 9 188 200
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* 2 000 000 9 188 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych* 50 000 230 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych środków trwałych* - 100.000
Limit wartości początkowej składnika majątku, którego nie trzeba uznawać za środek trwały/ wartość niematerialną i prawną bądź amortyzować w czasie - 10.000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2021 r. (1 euro = 4,5941 zł)


Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2022 roku

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 250 zł
Rocznie 3 000 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 4 500 zł
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 300 zł
Rocznie 3 600 zł
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 5 400 zł
50% koszty uzyskania przychodu dla twórców i artystów Nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł


Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 r.


W 2022 r. stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą:
  • 17%
  • 15%
  • 14%
  • 12,5%
  • 12%
  • 10%
  • 8,5%
  • 5,5%
  • 3%
  • 2%

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: