eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2021

Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2021

2020-12-31 23:21

Podatek dochodowy jest regulowany wg różnych stawek tego podatku w zależności od tego, jakiego konkretnego źródła przychodów dotyczy oraz jaką formę opodatkowania stosuje podatnik. Zawiera też limity uprawniające do wybranych preferencji. Poniżej prezentujemy najważniejsze wskaźniki tego podatku obowiązujące w 2021 roku.

Przeczytaj także: Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2020

Skala podatkowa - czyli zasady i stawki podatku stosowane do większości przychodów, które uzyskują podatnicy pozostaje na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Stawki podatku będą wynosić 17% i 32%, zaś próg przejścia na wyższy podatek to nadal 85,5 tys. zł.

Bez zmian pozostaje, w stosunku do roku ubiegłego, kwota wolna od podatku, wynosząca 8 tys. zł. Do tak wysokiej kwoty wolnej mają jednakże prawo jedynie ci, którzy nie zarobią więcej, niż jej wartość. Dla większej części społeczeństwa (o dochodach pomiędzy 13tys. zł a 85,5 tys. zł) kwota wolna wynosi nadal ok. 3 tys. zł., a zarabiający rocznie ponad 127 tys. zł są jej pozbawieni.

Nie ma zmian w zakresie wyboru dostępnych form opodatkowania. Dochody z firmy nadal można opodatkować skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową. W ryczałcie jednakże nastąpiło istotne przetasowanie niektórych stawek podatku jak też poszerzono krąg podmiotów uprawnionych do tej formy opodatkowania. Przychody z prywatnego najmu mogą natomiast być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5% (z tym że tutaj dla przychodów powyżej 100.000 zł stawka podatku rośnie do 12,5%). W pozostałym zakresie fakultatywnych metod opodatkowania w zasadzie nie ma (poza niektórymi dochodami osiąganymi przez nierezydentów).

Ustawodawca wskazał także inne limity. Są to m.in.: ważne dla pracujących na etacie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (pozostające na niezmienionym, niskim poziomie od wielu lat), ważne dla przedsiębiorców w zakresie zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, opodatkowania ryczałtem. Najważniejsze zostały opisane poniżej.

Skala podatkowa na 2021 rok

ponad do podatek wynosi
-
85 528
17%
85 528   14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Roczna kwota zmniejszająca podatek:

 • 1 360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł
 • 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł
 • gdy podstawa opodatkowania przekracza 127 000 zł, kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje.


Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2021 r. wynosić będzie 19 % od uzyskanego dochodu. Prawo do stosowania tej formy opodatkowania mają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł).

Ważne limity w 2021 roku

Limit na 2021 r. Limit w euro Kwota w złotych
Wielkość przychodów za rok 2020 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* 2.000 000 9.030.600
Wielkość przychodów za rok 2020 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* 200 000 903.060
Kwota przychodów za rok 2020 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych* 2 000 000 9.030.600
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* 2 000 000 9.031.000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych* 50 000 226.000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych środków trwałych* - 100.000
Limit wartości początkowej składnika majątku, którego nie trzeba uznawać za środek trwały/ wartość niematerialną i prawną bądź amortyzować w czasie - 10.000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł)


Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2021 roku

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 250 zł
Rocznie 3 000 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 4 500 zł
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 300 zł
Rocznie 3 600 zł
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 5 400 zł
50% koszty uzyskania przychodu dla twórców i artystów Nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł


Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r.


W 2021 r. stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą:
 • 17%
 • 15%
 • 12,5%
 • 10%
 • 8,5%
 • 5,5%
 • 3%
 • 2%

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: