eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Gadżety reklamowe i upominki dla pracowników w trakcie dni otwartych

Gadżety reklamowe i upominki dla pracowników w trakcie dni otwartych

2018-01-19 06:33

Gadżety reklamowe i upominki dla pracowników w trakcie dni otwartych

Dni otwarte w firmie dla pracowników i ich rodzin © msnobody - Fotolia.com

W ramach obchodów jubileuszu 10 - lecia istnienia działalności podatnik będący spółką kapitałową zorganizował dzień otwarty, w trakcie którego pracownicy i ich rodziny otrzymali upominki z logo spółki, takie jak kalendarze, długopisy, piłki, balony, smycze. Prezenty sfinansowane zostały ze środków obrotowych podatnika. Czy wartość przekazanych prezentów spółka powinna doliczyć do przychodu ze stosunku pracy pracowników?

Świadczenia na rzecz pracowników


W myśl art.12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT), do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W zakres nieodpłatnego świadczenia jako przychodu wchodzą wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Co istotne podstawowym kryterium jakim należy się kierować przy ustalaniu, czy nieodpłatne świadczenie należy uznać za przychód pracownika, jest przede wszystkim obiektywna ocena, czy świadczenie to leżało w jego interesie. Świadczenie uzyskane przez pracownika, bez względu na to, czy jest dokonywane w formie pieniężnej czy w formie świadczenia rzeczowego, aby podlegało opodatkowaniu, musi prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika korzyści majątkowej, która może wystąpić w dwóch postaciach: powiększenia aktywów, co jest skutkiem wypłaty pieniędzy, albo zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego.
W świetle powyższego można zatem uznać, że wartość otrzymanych przez pracowników, w trakcie dnia otwartego, upominków sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy nie będzie stanowiła nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tylko w przypadku jeżeli przedmioty te będą miały wyłącznie wartość symboliczną i pamiątkową. Przedmioty te nie będą posiadały bowiem wymiernej wartości rynkowej. Otrzymanie takiego upominku nie spowoduje zatem realnego wzrostu majątku pracownika (lub uniknięcia przez niego wydatku).

fot. msnobody - Fotolia.com

Dni otwarte w firmie dla pracowników i ich rodzin

Pracownik, któremu firma przekazuje różnego rodzaju gadżety reklamowe, które nie przedstawiają dla niego żadnej wartości i których to w zwykłych warunkach by nie zakupił, nie stanowią dla niego przychodu ze stosunku pracy. Co się natomiast tyczy przekazania takich gadżetów członkom rodziny - pojawia się stanowisko, zgodnie z którym należy je rozpatrywać w aspekcie podatku od spadków i darowizn.


Ponadto, zakup przez pracodawcę takiego rodzaju gadżetów jako upominków dla pracowników, z jednej strony podniesie prestiż spółki, z drugiej zaś strony spowoduje, że pracownicy ci jeszcze bardziej będą utożsamiać się z pracodawcą. Jak wynika ze stanowiska prezentowanego obecnie przez organy podatkowe, przekazywanie tego rodzaju upominków, nawet jeżeli dokonywane jest za zgodą pracownika, nie prowadzi do powstania korzyści w postaci zaoszczędzenia wydatku - nie można bowiem zakładać, że pracownik dokonałby zakupu tych przedmiotów we własnym zakresie (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4.03.2016 r., znak IPTPB1/4511-848/15-2/AP).

Świadczenia dla członków rodziny pracownika


W przypadku, gdy skonkretyzowane świadczenia (w formie upominków) uzyska członek rodziny pracownika, przychód co do zasady powstanie u pracownika, a nie u członka jego rodziny.
Stanowisko takie wyrażone zostało w piśmie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską z 27.03.2013 r., nr 14833. W interpelacji tej stwierdzono, że: „(...) do przychodów ze stosunku pracy zaliczane są również wypłaty oraz świadczenia dotyczące rodziny pracownika, jeżeli podstawą ich uzyskania jest stosunek pracy lub stosunek pokrewny łączący pracownika z pracodawcą. (...) Gdyby bowiem nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy, członek rodziny pracownika (...) nie otrzymałby tego świadczenia.”.

Nadmienić jednak należy, że wśród organów podatkowych można spotkać pogląd, że przekazywane na rzecz pracowników upominki można uznać za darowiznę, podlegającą opodatkowaniu na zasadach wskazanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Uznał tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12.06.2017 r., znak: 0111-KDIB2-2.4011.51.2017.2.JW.
Taka kwalifikacja, z uwagi na jednostkową wartość przekazywanych przedmiotów zasadniczo nie powinna prowadzić do opodatkowania przychodu pracownika. Uwzględniając bowiem limity wynikające z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, darowizna dokonana na rzecz osób zaliczanych do III grupy podatkowej (osoby, które nie są spokrewnione bądź spowinowacone z darczyńcą), nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jej wartość nie przekracza kwoty 4 902 zł (wlicza się wartość darowizn z ostatnich 5 lat). Skutkiem kwalifikacji świadczenia jako darowizny jest z kolei wyłączenie darowizny z kosztów uzyskania przychodów spółki mocą art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT.

Podstawa prawna:
- art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z poźn. zm.).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: