eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zniżki na przejazdy służbowe pociągiem bez podatku dochodowego

Zniżki na przejazdy służbowe pociągiem bez podatku dochodowego

2016-03-13 12:29

Zniżki na przejazdy służbowe pociągiem bez podatku dochodowego

Pracownik w pociągu © kasto - Fotolia.com

Czy wydana w zakresie wykonywania zobowiązania cywilnoprawnego przez podmiot zajmujący się przewozem osób legitymacja uprawniająca do przejazdów o obniżonej cenie, przekazana następnie pracownikowi przez pracodawcę z ustalonym przez strony obowiązkiem po stronie pracownika do posługiwania się nią jedynie w celach służbowych stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przeczytaj także: Nieodpłatne świadczenia dla pracowników: podatek zgody z Konstytucją

Sprawa rozpoczęła się od złożenia wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a ściślej w temacie skutków podatkowych wydania pracownikom legitymacji uprawniających do przejazdów koleją o obniżonej o 50% cenie, która to legitymacja była wykorzystywana w celach służbowych. Na wyżej wskazane usługi przewozu koleją została zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem X umowa cywilnoprawna, której celem było właśnie zapewnienie zniżki na potencjalne przejazdy o charakterze służbowym.

Usługi te zostały zatem zakupione przez Wnioskodawcę z przeznaczeniem dla pracowników, którzy w ramach powierzonych obowiązków służbowych mieli realizować w poszczególnych latach podróże służbowe na terenie całego kraju. Jednakże pracodawca (Wnioskodawca) przewidział również możliwość wykorzystania legitymacji w celach prywatnych – wówczas pracownik był zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zamierza w ten sposób wykorzystywać udzielone uprawnienie i ma świadomość konieczności doliczenia wartości uprawnienia do jego przychodu.

W tak przedstawionej sytuacji Wnioskodawca zapytał, czy wydana w zakresie wykonywania zobowiązania cywilnoprawnego przez podmiot zajmujący się przewozem osób legitymacja uprawniająca do przejazdów o obniżonej cenie, przekazana następnie pracownikowi przez pracodawcę z ustalonym przez strony obowiązkiem po stronie pracownika do posługiwania się nią jedynie w celach służbowych stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn.zm.) – dalej zwaną w skrócie u.p.d.o.f.

fot. kasto - Fotolia.com

Pracownik w pociągu

Pracownik nie będzie musiał zapłacić podatku z tytułu legitymacji uprawniającej do przejazdów o obniżonej cenie.


Zdaniem Wnioskodawcy uprawnienia do przejazdów wyłącznie służbowych nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wskazuje, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zdaniem Wnioskodawcy dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Tymczasem nie sposób uznać, że świadczeniem w tej sytuacji jest samo przyznanie pracownikowi imiennej legitymacji uprawniającej do 50 % zniżki z tytułu przejazdów kolejowych, bowiem z punktu widzenia celu przydzielenia takiej legitymacji jest związane z korzystaniem z niej w ramach przejazdów służbowych. Pracodawca nie ma zatem na celu świadczenia na rzecz pracownika, a jedynie ograniczenie własnych kosztów prowadzonej działalności.
Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że gdyby przyjąć za wiążące stanowisko NIK, zgodnie z którym wszelkie niezgodne z obowiązkami pracowniczymi zachowania pracownika (tj. wykorzystanie ulgi kolejowej przyznanej w celach służbowych dla celów prywatnych) stanowiące potencjalne przysporzenie, uznać należy za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., to ewentualne konsekwencje w zakresie stosunków podatkowych będą znacznie szersze. Można bowiem wówczas domniemywać, że nawet wyposażenie stanowiska pracy pracownika w komputer z dostępem do Internetu stanowi jego przychód w zakresie, w jakim potencjalnie może ów dostęp wykorzystać do celów prywatnych. Równie skrajnym przypadkiem – zdaniem Wnioskodawcy – byłaby potencjalna możliwość wykorzystania gniazdka elektrycznego do ładowania prywatnego telefonu.

Podsumowując swoją argumentację Wnioskodawca podkreślił, że w przypadku udostępnienia legitymacji zniżkowej tylko i wyłącznie do celów związanych z pracą i wykorzystaniem tychże legitymacji wyłącznie do celów służbowych nie sposób uznać, iż pracownicy uzyskują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Pracownicy uzyskiwaliby bowiem nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia w sytuacji, gdyby korzystali z legitymacji do celów prywatnych, a Wnioskodawca ponosiłby koszty takiego korzystania w całości lub w części.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: