eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie płaconego za granicą podatku u źródła

Odliczenie płaconego za granicą podatku u źródła

2018-03-12 13:21

Odliczenie płaconego za granicą podatku u źródła

Kiedy odliczyć podatek u źródła © Andrey Popov - Fotolia.com

Polscy przedsiębiorcy świadczący usługi zagranicznym kontrahentom poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej otrzymują najczęściej wynagrodzenie pomniejszone o potrącony przez tych kontrahentów podatek u źródła. Pobór podatku za granicą nie wyłącza jednak obowiązku opodatkowania dochodu także w Polsce. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) dają jednak w takiej sytuacji możliwość odliczenia podatku zapłaconego w obcym państwie od podatku płaconego przez podatnika w kraju, albo możliwość zwolnienia w Polsce dochodu opodatkowanego za granicą. Fakt potrącenia i zapłaty podatku za granicą należy jednak odpowiednio udokumentować.

Metoda odliczenia


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP , jeżeli podatnicy, mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu oraz nie są w Polsce zwolnione od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP), na mocy postanowień odpowiedniej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, dochody te w rozliczeniu za rok podatkowy łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że samo pobranie przez kontrahenta podatku u źródła nie daje podstawy do dokonania odliczenia, o jakim mowa w powyższym przepisie.
Podatek ten musi być bowiem faktycznie odprowadzony, a fakt jego odprowadzenia przez zagranicznego kontrahenta powinien być należycie udowodniony.

Przepisy ustawy nie precyzują jednak jakie dokumenty są wystarczające do uwiarygodnienia faktu zapłaty podatku za granicą. Szukając odpowiedzi na to pytanie należy zatem przeanalizować stanowisko organów podatkowych, które wypowiadały się w tej kwestii.
Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17.01.2011 r., (znak: IPPB5/423-681/10-4/JC) uznał, że „fakt zapłaty podatku powinien być wiarygodnie udokumentowany, ponieważ jest to warunek do odliczenia zapłaconego podatku pomimo, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi wprost jakie dokumenty powinien posiadać podatnik, aby mógł skorzystać z omawianego odliczenia. Nie budzącym wątpliwości potwierdzeniem faktu zapłaty podatku za granicą oraz jego wysokości, jest informacja sporządzona przez stosowny organ administracji podatkowej w państwie źródła lub uwierzytelniony dokument przelewu na rachunek właściwego miejscowo organu administracji podatkowej podatku u źródła wraz ze wskazaniem wysokości i rodzaju wpłaconego podatku oraz tytułu wpłaty podatku.”

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kiedy odliczyć podatek u źródła

Gdy polska firma świadczy usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego, ten płacąc jest niekiedy obowiązany do zapłaty podatku u źródła. Zapłacony za granicą podatek można z reguły odliczyć od daniny krajowej. Trzeba jednak posiadać dokumenty potwierdzające faktycznie przekazanie daniny do zagranicznego fiskusa, co nie zawsze jest zadaniem łatwym.


Takie stanowisko oznacza, że w praktyce skorzystanie z możliwości odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku zapłaconego za granicą jest często poważnie utrudnione. Zdarzyć się może bowiem, że przedsiębiorca natrafi na nieuczciwego kontrahenta, który potrąci podatek, a następnie nie zapłaci go właściwym organom podatkowym. Odliczenie nie będzie także możliwe w sytuacji gdy podatek został co prawda odprowadzony, ale jego potrącenie było bezprawne - przykładowo jeżeli kontrahent nie był zobowiązany do pobrania podatku u źródła , w związku z istnieniem odpowiednich przepisów właściwej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4.02.2015 r., znak: IBPBI/2/423-1361/14/BG).

Jeśli jednak przedsiębiorca jest w posiadaniu dokumentów, które w sposób niewątpliwy potwierdzają fakt potrącenia podatku za granicą, a podatek został potrącony i zapłacony zgodnie z obowiązującym prawem, to wówczas odliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym nastąpiło potrącenie (zapłata) podatku u źródła. Podatnicy stosujący odliczenie podatku zapłaconego u źródła na podstawie art. 20 ustawy o PDOP wykazują kwotę podatku polegającą odliczeniu w informacji CIT-8/O, w części E, poz. 74 „Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20”. Kwota z poz. 74 jest składnikiem sumy zawartej w poz. 84 „Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku”, którą to sumę należy następnie wykazać w CIT-8, w części F w poz. 70 "Odliczenia od podatku".
Warto dodać, że określając wielkość odliczenia, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku. (art. 20 ust 8 ustawy o PDOP).

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.