eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › System podzielonej płatności - wybrane zagadnienia

System podzielonej płatności - wybrane zagadnienia

2018-06-05 13:03

System podzielonej płatności - wybrane zagadnienia

Zapłata podatku z rachunku VAT © Balint Radu - Fotolia.com

Za niespełna miesiąc zaczną obowiązywać przepisy ustawy o VAT regulujące mechanizm podzielonej płatności. Rozwiązanie to będą mogli stosować podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, czyli nabywcy. Jak w praktyce będzie wyglądać korzystanie z tego rozwiązania?
Poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności zapłata kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku VAT zawartej na fakturze będzie dokonywana na rachunek VAT. Ta część płatności, która przypada na wartość netto faktury, będzie natomiast dokonywana na „zwykły” rachunek bankowy albo rachunek w SKOK-u sprzedawcy bądź będzie rozliczana w inny sposób.
Zapłata z zastosowaniem podzielonej płatności będzie dokonywana w złotych polskich, przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, w którym podatnik winien wskazać:
  • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

fot. Balint Radu - Fotolia.com

Zapłata podatku z rachunku VAT

Już niebawem zapłata za fakturę będzie mogła być dzielona na dwa przelewy: kwoty netto oraz podatku VAT. Ten ostatni trafi na specjalny rachunek podatnika, tzw. rachunek VAT. Będą z niego mogły być regulowane tylko wybrane zobowiązania. Ustawodawca wskazał też jak należy się zachować, gdy na rachunku VAT braknie środków.


Warto wiedzieć
Nowe regulacje zdają się wskazywać, że jedna płatność będzie mogła dotyczyć tylko jednej zapłaty. Nie będzie możliwe dokonywanie zbiorczych zapłat za kilka faktur.

Czym jest rachunek VAT?


Rachunkiem VAT będzie rachunek nazwanyw ten sposób w ustawie Prawo bankowe czy ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Będzie to dodatkowy rachunek prowadzony (w walucie polskiej) do rachunku podatnika w danym banku czy SKOKu. Co do zasady rachunek VAT w banku będzie jeden. Jeżeli jednak podatnik będzie posiadał kilka rachunków bankowych, na jego wniosek będzie mógł mu zostać założony więcej niż jeden rachunek VAT.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy. Będzie też wolne od dodatkowych prowizji i opłat bankowych. Bank winien powiadomić posiadacza rachunku VAT o jego numerze, jak też ustalonych zasadach i terminach informowania o saldzie na nim występującego.

Mimo, że środki zgromadzone na rachunku VAT będą należeć do właściciela tym rachunkiem, zadysponuje nimi tylko w ograniczonym zakresie (a nie dowolnie). Zgromadzone tam środki będą za to mogły podlegać oprocentowaniu. Naliczone odsetki, przy braku odrębnej dyspozycji właściciela, trafią na rachunek rozliczeniowy dla którego prowadzony jest rachunek VAT (a przy kilku rachunkach rozliczeniowych odsetki trafią na ten wskazany przez ich posiadacza).

Brak środków na rachunku


Rachunek VAT będzie służył przede wszystkim do regulowania zobowiązań z tytułu tego podatku, w tym na rzecz sprzedawcy. Co gdy braknie środków na tym rachunku?

W ustawie Prawo bankowe (art. 62c) stoi napisane, że w celu realizacji przelewu bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą podatku od towarów i usług rachunek VAT nabywcy towarów i usług i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy zgodnie z komunikatem przelewu.
W przypadku braku środków na rachunku VAT, w celu realizacji przelewu, bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów i usług kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu.
Natomiast w przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, w celu realizacji przelewu, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów i usług, na podstawie komunikatu przelewu.

W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu bank nie realizuje przelewu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: