eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Certyfikat rezydencji podatkowej w 2019 r.

Certyfikat rezydencji podatkowej w 2019 r.

2018-10-05 13:25

Certyfikat rezydencji podatkowej w 2019 r.

Kserokopia certyfikatu rezydencji podatkowej © yurolaitsalbert - Fotolia.com

Od wypłaconych wynagrodzeń podmiotom zagranicznym za określone usługi niematerialne, czy odsetki, polski fiskus także chce podatek. Ten może sięgać nawet 20% wartości takiego wynagrodzeń. Podatek u źródła, bo o nim tu mowa, może jednak zostać istotnie zmniejszony a nawet zniwelowany, dzięki zastosowaniu przepisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby jednak tak się stało, polska firma wypłacająca wynagrodzenie musi posiadać certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta.
Polskie ustawy o podatku dochodowym nakładają na wybrane przychody, wypłacane przez polskie firmy podmiotom z zagranicy, zryczałtowany podatek u źródła w wysokości pomiędzy 10% a 20%. Polska firma, jako płatnik winna pobrać taki podatek z wynagrodzenia (czyli umniejszyć jego wysokość) kontrahenta i przekazać go na konto polskich organów podatkowych.

Niestety zagraniczny kontrahent na ogół nie jest zainteresowany ponoszeniem ciężaru tego podatku i domaga się wypłaty całego należnego mu wynagrodzenia, a nie po potrąceniu polskiego podatku, tym bardziej że wynagrodzenie takie musi opodatkować również u siebie. Na ogół zatem wartość podatku dodatkowo (obok wynagrodzenia kontrahenta) obciąża polską firmę.

Obciążenia fiskalne z tytułu podatku u źródła można jednakże na ogół istotnie ograniczyć, a niekiedy wręcz całkowicie wyeliminować. Zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają bowiem na ogół dużo korzystniejsze zasady opodatkowania (a nawet wyłączenia bądź zwolnienia z podatku w państwie źródła) poszczególnych takich przychodów, a stosowanie przepisów tych umów ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi.

Tak też wskazują polskie ustawy o podatku dochodowym z jednym jednak zastrzeżeniem. Otóż polska firma może stosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i obniżyć należną daninę bądź nawet zaniechać jej przekazania, ale pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta, któremu wypłaca stosowne wynagrodzenie objęte co do zasady podatkiem u źródła.

fot. yurolaitsalbert - Fotolia.com

Kserokopia certyfikatu rezydencji podatkowej

W przyszłym roku będzie można się posługiwać kopią certyfikatu rezydencji zamiast jego oryginału bądź kopii notarialnie potwierdzonej. Niestety taka kopia będzie dopuszczalna tylko przy niektórych usługach prawnych, reklamowych itp. i to pod warunkiem, że roczne wynagrodzenie wypłacone na rzecz danego kontrahenta nie przekroczy 10.000 zł.


Problem jednak w tym, iż ustawy podatkowe nie wskazują, jaką formę powinien przyjąć taki certyfikat, polski fiskus wymaga od takich płatników posiadania oryginału certyfikatu (w wersji papierowej bądź elektronicznej), ewentualnie jego notarialnie potwierdzonej kopii, co często niezwykle trudno uzyskać (zwłaszcza gdy wartość wynagrodzenia wynosi kilkaset euro). W przyszłym roku ma to się zmienić i honorowane będą też zwykłe kserokopie certyfikatu. Niestety obejmie to tylko nieliczne przypadki.
Miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Kopia taka będzie jednakże dopuszczalna jedynie w przypadku usług z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że posługiwanie się takimi kopiami na masową skalę ma miejsce w szczególności w przypadku usług świadczonych przez podmioty z branży cyfrowej, które udostępniają je np. na swoich stronach internetowych. Z uwagi na charakter tych podmiotów, świadczących usługi na masową skalę autentyczność danych zawartych w takich dokumentach nie budzi wątpliwości. 10.000 zł limit ma natomiast zabezpieczyć interesy fiskalne państwa związane z potencjalnymi nadużyciami.

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym zawierająca powyższą zmianę jest obecnie procedowana w Sejmie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: