eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dokumentowanie usług najmu/dzierżawy: faktury VAT

Dokumentowanie usług najmu/dzierżawy: faktury VAT

2018-11-16 13:49

Dokumentowanie usług najmu/dzierżawy: faktury VAT

Kiedy czynsz najmu z fakturą VAT? © Andrey Popov - Fotolia.com

Z najmem/dzierżawą mamy do czynienia, gdy właściciel rzeczy zobowiązuje się oddać ją korzystającemu do używania (w przypadku najmu) bądź używania i pobierania pożytków (w przypadku dzierżawy) przez czas oznaczony lub nieoznaczony, zaś korzystający zobowiązuje się z tego tytułu płacić uzgodniony czynsz.
Przyjęte okresy rozliczeniowe mogą tutaj być różne. W dużej mierze zależą od woli stron (miesiąc, kwartał, rok itd.). Na tle podatku VAT należy pamiętać, aby prawidłowo powyższe dokumentować. Poniżej opiszemy, jak obowiązek ten wypełniać w przypadku umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami.

Umowy najmu/dzierżawy na gruncie VAT stanowią odpłatne świadczenie usług. Wynajmujący/wydzierżawiający jest obowiązany taką czynność dokumentować fakturą za każdą przysługującą mu z tego tytułu należność czynszową.

Jaki jest termin wystawienia faktury? – najpóźniej z upływem terminu płatności. Faktura taka może też zostać wystawiona wcześniej i to nawet na ponad 30 dni przed jej wykonaniem. Warunkiem jest w takim przypadku zawarcie na niej informacji, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Jeżeli informacja ta nie zostanie podana, faktura może zostać wystawiona maksymalnie na 30 dni liczonych przed upływem terminu płatności czynszu.
Aart. 106b ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że fakturę wystawia podatnik, który dokonał sprzedaży na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
Sprzedażą jest tutaj m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (czyli np. odpłatne świadczenie usług najmu/dzierżawy).

Innymi słowy fakturę ma obowiązek wystawić każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz innego podmiotu posiadającego status podatnika (mówiąc w uproszczeniu – przedsiębiorcy). Jak zostało to już wyżej podkreślone, termin wystawienia faktury jest ograniczony terminem płatności. Jednocześnie fakturę tę można wystawić dużo wcześniej. Należy jednak pamiętać, że data wystawienia faktury (o ile zostanie ona wystawiona w terminie) skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT po stronie usługodawcy.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kiedy czynsz najmu z fakturą VAT?

Najem na tle podatku VAT jest traktowany jako świadczenie usług. W sposób szczególny ustawodawca określił tutaj jednak moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin wystawienia faktury. W szczególności otrzymanie zaliczki na poczet takiej usługi nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury czy naliczeniem podatku.


Zaliczka na poczet usługi najmu/dzierżawy


Często mamy do czynienia z sytuacją, że nabywca towarów/usług jeszcze przed ich otrzymaniem wpłaca część należnego z tego tytułu wynagrodzenia. Wówczas to sprzedawca czy usługodawca wystawia fakturę zaliczkową, w której ujmuje otrzymaną część należności za świadczenia.
Fakturę zaliczkową wystawia się dokładnie na taką kwotę, jaką otrzymano

Kolejne faktury zaliczkowe są wystawiane w związku z otrzymaniem kolejnych należności z tytułu przyszłego świadczenia. Gdy otrzymane zaliczki pokrywają 100% należności, nie wystawia się dodatkowo faktury końcowej.

Od generalnej zasady wystawiania faktur zaliczkowych występują jednak wyjątki, wśród których znalazły się usługi najmu i dzierżawy. Co przy tym niezwykle ważne, faktury zaliczkowej nie wystawia się tutaj nawet wówczas, gdy nabywca wystąpi z żądaniem jej wystawienia.
W przypadku usług najmu/dzierżawy, przedsiębiorca wystawia fakturę potwierdzającą dokonanie sprzedaży samej usługi. Faktury nie wystawia się z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet takiego świadczenia.

Należy tutaj jednak odróżnić zapłatę zaliczki od zapłaty należności w umownym terminie płatności. Aby jednak wytłumaczyć to zagadnienie, konieczne jest odwołanie się do przepisów regulujących zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT.

Otóż co do zasady otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty itd. przed wykonaniem usługi powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania, w otrzymanej kwocie. Reguła ta jednak nie znajduje zastosowania w odniesieniu do zaliczek otrzymanych m.in. na poczet usług najmu/dzierżawy. Zaliczka taka nie generuje powstania obowiązku podatkowego i w związku z tym nie ma tutaj też obowiązku wystawienia faktury. Jeżeli zatem zgodnie z postanowieniem stron wystąpi obowiązek regulowania takich przedpłat, organy podatkowe będą zapewne traktować je jako uregulowanie należności, a nie wpłatę zaliczki, co z kolei pociągnie za sobą konieczność wystawienia faktury oraz powstanie obowiązku podatkowego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: