eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaliczka na poczet najmu bez obowiązku podatkowego VAT

Zaliczka na poczet najmu bez obowiązku podatkowego VAT

2019-02-20 13:06

Zaliczka na poczet najmu bez obowiązku podatkowego VAT

Zaliczki na najem nie są opodatkowane VAT © Freedomz - Fotolia.com

Dla usług najmu ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. I tak zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku tych czynności obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Przy czym termin ten obowiązuje w sytuacji, kiedy faktura zostanie wystawiona zgodnie z przepisami, czyli najpóźniej w dniu upływy terminu płatności za usługę najmu.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania pozbawia zwolnienia podmiotowego z VAT?

Jeśli usługodawca nie wystawi faktury w obowiązującym terminie lub nie wystawi jej wcale, obowiązek podatkowy powstaje z dniem terminu płatności. Co istotne, jak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed wykonaniem usługi najmu, podatnik otrzymana całość lub część zapłaty, nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki.

Zaliczka z terminem płatności


Szczególne wątpliwości w praktyce budzą przypadki, gdy najemca zgodnie z umową zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w określonym terminie. W takich sytuacjach można spotkać się ze stanowiskiem, że ustalenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki stanowi de facto ustalenie terminu płatności czynszu najmy i tym samym skutkuje koniecznością wystawienia faktury i rozpoznania obowiązku podatkowego.

Zaprezentowany pogląd wydaje się być nieuzasadniony. Zauważmy bowiem, iż przepis art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, dotyczący opodatkowania zaliczek wprost wskazuje, że nie ma on zastosowania do czynności, w których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych, określonych w art. 19a ust. 5 pkt 4.

NSA rozstrzyga spór


Wydaje się, iż powyższe wątpliwości zostały ostatecznie rozstrzygnięte przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 3 sierpnia 2018 r., sygn. I FSK 1842/16 wskazał, że: „Jeżeli zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury, a podatnik nie musi dokumentować fakturą otrzymania części zapłaty przed wykonaniem usługi najmu, to obowiązek podatkowy nie powstaje.”

fot. Freedomz - Fotolia.com

Zaliczki na najem nie są opodatkowane VAT

Najem na gruncie VAT rozliczany jest w sposób szczególny. Ustawodawca przewidział tutaj odrębnym moment powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury. NSA ostatnio potwierdził też, że otrzymanie zaliczki z tytułu takiej usługi, nawet gdy obowiązek jej zapłaty wynikał z zawartej umowy, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego


Sprawa dotyczyła Spółki będącej właścicielem centrum handlowego. Spółka w listopadzie 2015 r. podpisała umowę z przyszłym najemcą. Zgodnie z umową budynek miał zostać udostępniony najemcy do 30 czerwca 2016 r. Strony ustaliły, iż najemca ma płacić czynsz z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. W listopadzie 2015 r. najemca wpłacił wynajmującemu zaliczkę na poczet czynszu. Termin płatności zaliczki został wskazany w umowie. Ustalono, że wskazana zaliczka ma zostać rozliczona proporcjonalnie na poczet czynszu w początkowych i końcowych okresach umowy najmu.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania ww. zaliczki na poczet usługi najmu. W ocenie wynajmującego, otrzymanie zaliczki nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT. Ponadto Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury zaliczkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, uznając że ustalenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki stanowi ustalenie terminu płatności czynszu najmu w rozumieniu art. 19a ust. 7 ustawy o VAT. Powyższe skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego i koniecznością wystawienia faktury. Interpretacja została przez Spółkę zaskarżona.
WSA w Krakowie uchylił interpretację. Sprawa następnie trafiła przed NSA, który podzielił stanowisko Spółki i oddalił skargę kasacyjną organu interpretacyjnego. NSA podkreślił, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet usługi najmu. NSA uznał, że skoro obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, a podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, to obowiązek podatkowy nie powstaje.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: