eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Obowiązek podatkowy VAT przy najmie nieruchomości

Obowiązek podatkowy VAT przy najmie nieruchomości

2014-06-11 13:29

Obowiązek podatkowy VAT przy najmie nieruchomości

Obowiązek podatkowy VAT przy najmie nieruchomości © Kzenon - Fotolia.com

W przypadku umowy najmu czy dzierżawy obowiązek podatkowy w VAT nie powstaje na zasadach ogólnych lecz z reguły w dacie wystawienia faktury. Podatnik (usługodawca) nie zawsze ma jednak obowiązek taki dokument wystawić. Jak w takiej sytuacji prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania a zwolnienie podmiotowe z VAT

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik wynajmował domek letniskowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w okresie od 1 do 31 maja 2014 r. Zapłatę z tego tytułu otrzymał 29 maja. W tym też dniu transakcja została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Podatnik nie wystawił jednak faktury, jako że nabywca nie wystąpił z żądaniem jej wystawienia. Wystarczył mu paragon. Jak tutaj określić prawidłowo moment powstania obowiązku podatkowego?

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie usług najmu został określony w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret trzeci. Przepis ten wskazuje mianowicie, że w przypadku świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury z tytułu świadczenia tego rodzaju usług.

Jeżeli jednak w przypadkach wyżej wymienionych podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury określonego w art. 106i ust. 3, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (o czym mówi art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

fot. Kzenon - Fotolia.com

Obowiązek podatkowy VAT przy najmie nieruchomości

W przypadku umowy najmu czy dzierżawy obowiązek podatkowy w VAT nie powstaje na zasadach ogólnych lecz z reguły w dacie wystawienia faktury. Podatnik (usługodawca) nie zawsze ma jednak obowiązek taki dokument wystawić.


Zgodnie zaś z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, w przypadku usług najmu, dzierżawy czy leasingu, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności.
Warto w tym miejscu także dodać, że w przypadku czynności wykonywanych na rzecz tzw. osób prywatnych, podatnicy są obowiązani wystawić faktury je dokumentujące na żądanie zgłoszone przez takiego nabywcę w określonym terminie. Niemniej zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy czy leasingu świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek wystawienia faktur w ogóle nie występuje. Tutaj jest to jedynie dobra wola podatnika, czy dokument ten zostanie przez niego wystawiony.

Nie można również zapominać, że w przypadku przedmiotowych usług nie ma zastosowania art. 19a ust. 8 ustawy o VAT mówiący, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Jak zatem nietrudno zauważyć, w omawianym przypadku decydujące znaczenie ma to, w którym momencie przypadał termin płatności za usługę najmu. Niestety z przykładu nie wynika, na kiedy został on określony (z reguły takie informacje znajdują się w zawartej umowie najmu). Sam fakt zapłaty, czy też zaewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej w dacie otrzymania płatności nie ma tutaj większego znaczenia.

Jeżeli jednak przyjąć, że zapłata nastąpiła w dniu, w którym przypadał termin płatności, to w tym dniu powstał także obowiązek podatkowy.

Jedynie faktura wystawiona przed terminem płatności spowoduje tutaj powstanie obowiązku podatkowego w dacie jej wystawienia. Jak jednak zostało to już wyżej wskazane, w tym przypadku usługodawca nie ma obowiązku wystawienia tego dokumentu na żądanie nabywcy. Może jednak tego dopełnić dobrowolnie.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: