eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Działalność gospodarcza i prywatny najem w deklaracji i ewidencji VAT

Działalność gospodarcza i prywatny najem w deklaracji i ewidencji VAT

2020-01-21 13:05

Działalność gospodarcza i prywatny najem w deklaracji i ewidencji VAT

Prywatny najem w podatku VAT © ESCALA - Fotolia.com

Prowadzisz firmę i jednocześnie trudnisz się prywatnym najmem? Dla podatku VAT jesteś jednym przedsiębiorcą. To z kolei wywołuje określone skutki na potrzeby rozliczania tego podatku.

Przeczytaj także: Rozliczenie VAT gdy firma i prywatny najem mieszkania

Zawierając umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

Ustawa o PIT wskazuje przy tym, że najem może być odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodu. Nie trzeba zatem prowadzić firmy przy wynajmie jednego czy dwóch mieszkań. Przy stosunkowo większej skali najmu trzeba się jednak już liczyć z jego kwalifikowaniem do działalności gospodarczej (pisaliśmy o tym m.in. w artykułach Najem 5 mieszkań może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, Fiskus nie odpowie, czy wynajem kilku mieszkań to prowadzenie firmy?.

W podatku VAT jest inaczej. Ustawa o VAT wskazuje bowiem, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (por. art. 15 ustawy o VAT).

fot. ESCALA - Fotolia.com

Prywatny najem w podatku VAT

Dla podatku nie ma znaczenia to, że wynajmujesz nieruchomości w ramach prywatnego najmu a nie działalności gospodarczej, która jest odrębnym źródłem przychodu w PIT. Na potrzeby VAT zarówno najem jak i firmę rozlicza się w jednej deklaracji. Całą taką sprzedaż trzeba też ująć w ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku.


Najem mieszkania, domu czy innej nieruchomości, to niewątpliwie wykorzystywanie takiego towaru (w VAT definicja towaru jest bardzo obszerna, nie zawęża się jej jedynie do towarów handlowych czy materiałów; towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii). W związku z tym, jeżeli taki najem jest dokonywany w sposób ciągły i dla celów zarobkowych, to na potrzeby tego podatku stanowi działalność gospodarczą.
Na potrzeby VAT zatem za działalność gospodarczą należy uznać zarówno tzw. najem prywatny jak i wynajem nieruchomości dokonywany w ramach prowadzonej firmy (na potrzeby PIT czy ustawy prawo przedsiębiorców).

Opodatkowanie VAT


Z uwagi na to, że najem na potrzeby VAT jest traktowany jako działalność gospodarcza, istotnym jest określenie, czy oraz jak podatek ten rozliczać. I tak najem nieruchomości o charakterze usługowym opodatkowany jest podstawową stawką podatku VAT. Z kolei najem nieruchomości mieszkalnych, dokonywany na własny rachunek i wyłącznie na cele mieszkaniowe, jest z podatku VAT zwolniony (zwolnienie nie obejmuje usług związanych z zakwaterowaniem.
Uwaga
Przy zwolnieniu z VAT najmu nieruchomości należy zwrócić szczególną uwagę na spełnienie wszystkich wymaganych przesłanek. Te z jednej strony odnoszą się do charakteru wynajmowanej nieruchomości (czyli ta musi być mieszkalna) a z drugiej do przeznaczenia samego najmu (czyli celu mieszkaniowego najemcy), na co kładą nacisk także organy podatkowe. Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach: Wynajem mieszkania w podatku VAT, VAT od wynajmu mieszkania dla pracowników firmy: fiskus zmienia zdanie, Wynajem budynku mieszkalnego firmie zwolniony z podatku VAT?.

Najem w deklaracji VAT i ewidencji


Podatnik prowadzący z jednej strony działalność gospodarczą, z drugiej zaś trudniący się najmem prywatnym, usługi takie wykazuje w tej samej (jednej) deklaracji VAT, w której to rozlicza też zakupy i sprzedaż związane z działalnością gospodarczą. W deklaracji ujmuje się nawet najem zarówno opodatkowany jak i zwolniony z VAT.

A co z fakturami? Tutaj wszystko zależy od tego, na czyją rzecz te są wystawiane. I tak podatnik wystawiający faktury na rzecz nabywców prowadzących działalność gospodarczą, obowiązany jest ujmować je (każdą odrębnie) w ewidencji VAT. Inaczej jest w przypadku faktur wystawionych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – tutaj w ewidencji wystarczy dokonać jednego zapisu sporządzonego na podstawie zbiorczego zestawienia (w tym na podstawie z raportu z kasy fiskalnej).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: