eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Obniżona stawka CIT: kryterium przychodu

Obniżona stawka CIT: kryterium przychodu

2019-03-04 13:24

Obniżona stawka CIT: kryterium przychodu

Zyski kapitałowe a warunki obniżonej stawki CIT © Michael Nivelet - Fotolia.com

Od 2019 r. obniżona stawka CIT wynosi nie 15, a zaledwie 9% podstawy opodatkowani. Niestety ustawodawca obniżając ją zabrał do niej prawo kolejnym podatnikom. Obecnie próg przychodowy trzeba spełniać nie w jednym, a dwóch latach podatkowych. Nadto nie wszystkie dochody w ten sposób są opodatkowane, pomimo uzyskania odpowiednio niskich przychodów.
W 2019 r. podstawowa stawka CIT wynosi 19% podstawy o podatkowania. Stawka obniżona to natomiast zaledwie 9% podstawy opodatkowania. Z niższej stawki CIT zostały jednak wyłączone przychody (dochody) z tytułu zysków kapitałowych. Nadto podatnik chcący skorzystać z preferencji musi m.in.:
  • posiadać status małego podatnika
  • uzyskiwać w ciągu bieżącego (rozliczanego) roku podatkowego przychody nieprzekraczające 1,2 mln euro przeliczone na złote polskie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W odróżnieniu od roku ubiegłego zatem kryterium przychodowe obejmuje obecnie nie tylko rok poprzedni (na podstawie którego ustala się, czy podatnik posiada status małego podatnika), ale także rok bieżący. W żadnym z tych lat nie może zostać przekroczony limit przychodu w wysokości 1,2 mln euro, przeliczony po odpowiednim kursie na złotówki (kursy te są różne). Jeżeli bowiem chociażby jeden z przychodów będzie wyższy, preferencyjna stawka CIT nie ma zastosowania i to w odniesieniu do całych przychodów (dochodów) a nie tylko do ich części przekraczającej wspomniany limit.

fot. Michael Nivelet - Fotolia.com

Zyski kapitałowe a warunki obniżonej stawki CIT

Obecnie przy badaniu prawa do niższej stawki CIT pod uwagę należy brać nie tylko przychody roku ubiegłego, które to służą do określenia statusu małego podatnika, ale też przychody roku bieżącego. Jeżeli te przekroczą 1,2 mln euro, niższa stawka CIT nie ma zastosowania. Dodatkowo z obniżonej stawki podatku zostały wyłączone zyski kapitałowe. Te jednak należy brać pod uwagę przy ustalaniu wartości przychodu na potrzeby określania prawa do tej stawki.


Warto wiedzieć
Pojęcie przychodu należy tutaj rozumieć bardzo szeroko, na co uwagę zwrócił m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29.03.2017 r. (znak: 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS). Sprawa dotyczyła spółki, która była jednocześnie wspólnikiem spółki osobowej. Fiskus stwierdził, że na potrzeby określenia statusu małego podatnika w CIT należy tutaj brać pod uwagę osiągnięte przez spółkę przychody ze sprzedaży oraz przypisane jej przychody ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę osobową. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej.

No dobrze, a co z przychodami/zyskami kapitałowymi? Obecnie bowiem ustawodawca wyłączył je z możliwości opodatkowania preferencyjnym CIT. Czy zatem należy brać je pod uwagę przy sprawdzaniu spełniania warunków obniżonej stawki CIT (przy ustalaniu przychodów w roku bieżącym)?

Niestety wydaje się że tak. Art. 19 ust. 1 pkt 2 mówi bowiem, przy określaniu limitu przychodów, o uzyskanych w roku podatkowym przychodach, a nie takich przychodach z wyłączeniem przychodów kapitałowych. W rezultacie przychody kapitałowe należy wliczać do limitu przychodu przy badaniu, czy prawo do niższej stawki CIT przysługuje, zaś wyłączyć je trzeba przy samym naliczaniu preferencyjnego podatku (i opodatkować stawką podstawową).

Nie można też zapominać, że kryterium przychodowe to tylko jeden z kilku warunków stosowania niższej stawki CIT, które w 2019 r. ponownie zostały zaostrzone. Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach Kto naprawdę zyska na obniżce CIT do 9% w 2019 r.? czy 9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia. Nie można też zapominać o przepisach przejściowych, które nowe, większe obostrzenia, nakazują stosować także do podmiotów, które powstały przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, ale już po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (art. 11 i 12 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 2159).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: