eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › 9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia

9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia

2018-12-11 13:52

9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia

Paradoks podatkowy: niższa stawka CIT = wyższy podatek © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Z początkiem 2019 r. stawka CIT dla części spółek wyniesie zaledwie 9 procent ich dochodu. Niewątpliwie powyższe zostanie skrzętnie wykorzystane przez rządzących do działań PR-owych jako obniżanie podatków. Analizując dogłębniej przepisy trudno jednak oprzeć się stwierdzeniu, że dla wielu firm lepsze jest obecne 15% niż przyszłe 9% podatku.
Przypomnijmy, obecnie z 15% stawki podatku mogą skorzystać co do zasady podatnicy CIT zaliczani do małych podatników bądź podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzono przy tym pewne ograniczenia wyłączające spod tej stawki podmioty utworzone (art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro – przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

W takich przypadkach prawo do niższej stawki podatku było wyłączone przez dwa pierwsze lata podatkowe działalności.

Innych obostrzeń tutaj brak.

W 2019 r. „teoretyczna” obniżka podatku


W przyszłym roku teoretycznie idzie ku lepszemu. Stawka podatku spada bowiem o kolejnych 6% i będzie wynosić zaledwie 9%. Tak niska stawka podatku będzie jednakże miała zastosowanie jedynie do dochodów innych niż z zysków kapitałowych. W przypadku przychodów kapitałowych obowiązkowe będzie stosowanie stawki 19%.

Obniżona stawka CITbędzie nadto obejmować jedynie te podmioty, których przychody osiągnięte w roku podatkowym (nie uwzględnia się tutaj podatku VAT) nie przekroczą limitu 1,2 mln euro przeliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Nadto podmiot będzie musiał posiadać także status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Paradoks podatkowy: niższa stawka CIT = wyższy podatek

Stawka CIT dla mniejszych firm spada z obecnych 15% do zaledwie 9% uzyskanego dochodu. Teoretycznie zatem więcej pieniędzy zostanie w portfelach podatników. Rzeczywistość może być jednak zupełnie inna. Niższa stawka podatku została bowiem okupiona nowymi ograniczeniami w jej stosowaniu. Nie wystarczy już mieć np. tylko statusu małego podatnika.


W efekcie dla 9% stawki CIT wprowadzono dodatkowe ograniczenie. W przypadku podatników kontynuujących działalność należy bowiem brać pod uwagę nie tylko przychody z roku poprzedniego (w celu ustalenia statusu małego podatnika), ale także z roku bieżącego. Jeżeli te przekroczą 1,2 mln euro, to pomimo posiadania statusu małego podatnika, podmiot taki straci prawo do niższej stawki podatku. Tak samo będzie w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli już w pierwszym roku prowadzenia firmy ich przychody przekroczą 1,2 mln euro, prawa do niższej stawki CIT nie będzie.

Co przy tym niezwykle ważne, pomimo wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych z preferencyjnej stawki podatku, ich wartość należy brać pod uwagę przy ustalaniu limitu 1,2 mln euro w roku bieżącym jak też przy ustalaniu statusu małego podatnika na podstawie przychodów roku ubiegłego.
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. mały podatnik, czy podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności, może korzystać z obniżonej stawki CIT bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów w rozliczanym roku. Od 2019 r. to się zmieni. Podmioty, których bieżące przychody przekroczą limit 1,2 mln euro (ale bez należnego podatku VAT), pomimo posiadania statusu małego podatnika czy podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, utracą prawo do obniżonej stawki CIT i to za cały rok (z obowiązkiem rozliczania zaliczek na podatek dochodowy wg wyższej stawki już w trakcie roku).

Na tym jednak nie koniec. Rośnie także katalog podmiotów wyłączonych z obniżonej stawki CIT. I tak obok już wyżej wymienionych z niższej stawki podatku nie skorzysta podatnik utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Niższej stawki CIT nie będzie się też stosować do:
 1. spółki dzielonej,
 2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, lub
  b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
  - w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

W rezultacie krąg podmiotów uprawnionych do niższej stawki CIT zostanie istotnie ograniczony. W ostatecznym rozrachunku najwięcej na obniżonej stawce podatku, paradoksalnie może zyskać Skarb Państwa.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: