eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Fiskus wyjaśnia: leasing samochodu osobowego w świetle zmian w 2019 r.

Fiskus wyjaśnia: leasing samochodu osobowego w świetle zmian w 2019 r.

2019-07-09 13:12

Fiskus wyjaśnia: leasing samochodu osobowego w świetle zmian w 2019 r.

Leasing samochodu w CIT 2019 © Mario Lopes - Fotolia.com

Z początkiem 2019 r. istotnie zmieniły się zasady rozliczana dla potrzeb podatku dochodowego wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym wykorzystywanymi na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy itp. Nowe regulacje wzbudzają wiele wątpliwości. Część z nich wyjaśnia interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.105.2019.1.AG. Wnioski, do jakich doszedł organ, prezentujemy poniżej.

Wartość samochodu na potrzeby CIT


Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego (najmu, dzierżawy itp.) z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Ust. 5a cytowanego przypisu dodaje zaś, że powyższa regulacja obejmuje także podatek VAT, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek VAT, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Zatem jako wartość samochodu na potrzeby art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT należy przyjąć nie tylko kwotę netto samochodu, ale także podatek VAT, który nie podlega odliczeniu.

Niestety w interpretacji tej organ podatkowy nie pokusił się o wyjaśnienie, czy przy ustalaniu takiej wartości samochodu należy brać pod uwagę niepodlegający odliczeniu VAT tylko od części kapitałowej, czy również odsetkowej raty leasingowej.

fot. Mario Lopes - Fotolia.com

Leasing samochodu w CIT 2019

Prawidłowe rozliczenie eksploatacji samochodów osobowych w leasingu operacyjnym od 2019 r. sprawia o wiele więcej trudności. Z jednej strony bowiem ustawodawca ograniczył rozliczanie w kosztach opłat leasingowych, z drugiej zaś wydatków na eksploatację takich pojazdów.


Rozliczenie składek AC


Samochód wzięty w leasing zawsze jest objęty ubezpieczeniem auto casco. Sposób kalkulacji takich składek może być jednak różny. Dla przykładu:
  1. leasingodawca może zawrzeć umowę ubezpieczenia, a następnie obciążać kosztem ubezpieczenia leasingobiorcę na podstawie faktury, gdzie w ratę leasingu wkalkulowana zostanie wartość składki ubezpieczeniowej;
  2. leasingodawca może zawrzeć umowę ubezpieczenia, a następnie obciążać kosztem ubezpieczenia leasingobiorcę na podstawie faktury, gdzie składka ubezpieczenia będzie ujęta na fakturze, ale wyodrębniona zostanie w innej pozycji niż rata leasingowa;
  3. leasingobiorca sam może zawrzeć umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i sam dokonać zapłaty składek ubezpieczenia na podstawie otrzymanej polisy.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że w każdym z powyższych wariantów, przy rozpoznawaniu kosztów z tytułu poniesionego wydatku na ubezpieczenie samochodu, należy stosować limit wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.. Nie należy tutaj natomiast w żadnym przypadku stosować limitu wynikającego z proporcji ustalonej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT, który wprost mówi, że są z niego wyłączone opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu.

Wydatki na eksploatację samochodu użytkowanego w sposób mieszany


W przypadku, gdy samochód (w tym użytkowany także na podstawie umowy leasingu operacyjnego) służy zarówno celom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą jak i innym celom, ustawodawca zezwala na odliczenie 50% kwoty podatku VAT wynikającego z faktur zakupu oraz rozliczeniu 75% ponoszonych wydatków w kosztach uzyskania przychodu.

Ograniczenie to stosuje się także do tej części opłaty leasingowej, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego, gdy takowe zostały skalkulowane w opłatach leasingowych.

Rodzi się tutaj jednak pytanie, czy w ograniczeniu kosztów mieści się także nieodliczony VAT?
Dyrektor KIS wyjaśnił, że: „(…) podatnik w przypadku wykorzystywania samochodu osobowego na tzw. użytek mieszany, ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 75% wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, które to wydatki obejmują również podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 75% z 50% wartości niepodlegającego odliczeniu podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki eksploatacyjne ponoszone w związku z leasingowanym samochodem osobowym.(…)”

Remont samochodu oraz opłaty administracyjne


Dyrektor KIS wskazał, że wydatki związane z używaniem samochodu osobowego (objętego limitem 75%) to wydatki na posługiwanie się tym samochodem, wykorzystywanie go. W związku z tym do kosztów z tytułu używania leasingowanego samochodu osobowego zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty nabycia paliw silnikowych), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu, jak np. opłaty za przejazd autostradami, opłaty parkingowe, wymiana opon czy koszty naprawy.

W ograniczeniu tym należy uwzględniać również wydatki na naprawę samochodu – są to bowiem koszty posługiwania się samochodem, wykorzystywania go.

Inaczej jest w przypadku opłat administracyjnych, takich jak opłata związana z rejestracją samochodu. Zdaniem Dyrektora KIS są to opłaty ponoszone w celu uzyskania możliwości korzystania z samochodu, które nie są bezpośrednio związane z jego używaniem. Te zatem nie są limitowane (chociaż trudno powiedzieć, czy pogląd ten fiskus będzie popierał).

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Re: Fiskus wyjaśnia: leasing samochodu osobowego w świetle zmian w 2019 r.

    leszekmarciniak / 2019-07-15 13:20:11

    Polecam zainteresować się firmą Gama Grabowscy. Znakomite biuro rachunkowe z Warszawy (Białołęka), które naprawdę doskonale radzi sobie z wszystkimi zagadnieniami finansowymi i ja nie miałem praktycznioe nigdy żadnych zastrzeżeń do ich pracy odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: