eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Leasing samochodu osobowego w PIT/CIT: zmiany 2019

Leasing samochodu osobowego w PIT/CIT: zmiany 2019

2018-10-15 13:58

Leasing samochodu osobowego w PIT/CIT: zmiany 2019

W 2019 r. leasing samochodów będzie mniej korzystny © dima_sidelnikov - Fotolia.com

W przyszłym roku leasing operacyjny samochodów osobowych straci na atrakcyjności. Obecnie była to bowiem bardzo korzystna forma finansowania zakupu droższych samochodów - lepsza nawet niż zakup za gotówkę. Wszystko przez rozliczanie wyższych kosztów podatkowych. Rok 2019 ma to jednak zmienić.

Jak jest


Obecnie podatnik wykorzystujący na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy na postawie zawartej umowy leasingu operacyjnego, może do kosztów uzyskania przychodów zaliczać pełne opłaty leasingowe, bez względu na wartość tego pojazdu. Odpisy amortyzacyjne, dokonywane od wartości początkowej samochodu osobowego (w tym także nie należącego do podatnika, ale użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego), mogą natomiast być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu z uwzględnieniem limitu 20.000 euro (art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 4 updop).
Umowa leasingu operacyjnego pod względem podatku dochodowego jest zatem korzystniejsza w przypadku droższych samochodów. Tutaj bowiem wszystkie opłaty leasingowe trafiają do kosztów podatkowych w pełnej wysokości, podczas gdy przy zakupie takich pojazdów z własnych środków lub przy umowie leasingu finansowego, występują istotne ograniczenia.

Jak będzie?


Resort finansów chce wyrównania powyższych dysproporcji. Jak się nietrudno domyślić, zmiana będzie polegać na wprowadzeniu limitu dla aut używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a nie jego zniesieniu w stosunku do rozpoznawania w kosztach odpisów amortyzacyjnych.
Procedowana nowelizacja przepisów zakłada, że nie będzie się uważać za koszty uzyskania przychodów opłat dotyczących samochodu osobowego, a wynikających z zawartej umowy leasingu (w tym też najmu, dzierżawy czy innej umowy o podobnym charakterze) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł (250 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, wskazane wyżej ograniczenie stosuje się do tej części opłaty, która nie obejmuje kosztów eksploatacji samochodu osobowego.

fot. dima_sidelnikov - Fotolia.com

W 2019 r. leasing samochodów będzie mniej korzystny

Szykują się istotne zmiany w zakresie podatkowego rozliczania umów leasingu operacyjnego. W przypadku droższych aut nie będzie już możliwości pełnego rozliczenia rat leasingowych w kosztach. Nadto samochody używane w sposób mieszany pozwolą na zaliczenie do kosztów podatkowych tylko połowy wydatków eksploatacyjnych.


W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że „(…) Obecnie korzystanie przez podatników z tych form wykorzystywania samochodów osobowych stanowi preferencję w stosunku do zakupu samochodu osobowego. Preferencja ta ma charakter wielopłaszczyznowy. Nie ogranicza się on bowiem jedynie do szybszego rozliczenia kosztu „nabycia” samochodu przez przedsiębiorcę. Korzyść ta związana jest również z możliwością pełnego podatkowego rozliczenia takich kosztów. Po stronie leasingobiorcy/najemcy nie obowiązuje bowiem w tym zakresie limit odnoszący się do wartości samochodu osobowego. Sytuacja taka prowadzi do tego, iż jako samochody „firmowe” powszechnie wykorzystywane są samochody luksusowe, których charakterystyka niejednokrotnie przekracza faktyczne potrzeby przedsiębiorcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Charakterystyka ta predysponuje taki pojazd do wykorzystywania zasadniczo również do celów prywatnych.

W tym zakresie projekt przewiduje odpowiednie rozciągnięcie ograniczenia stosowanego obecnie do odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego na inne formy korzystania z samochodu osobowego. Z uwagi na „techniczne” różnie między tymi formami korzystania z samochodu osobowego w przypadku umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy projekt przewiduje, iż ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego). (…)”


Warto w tym miejscu dodać, że limit 150 000 zł (250 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) ma „zastąpić” dotychczasowy limit 20.000 euro (30.000 euro w przypadku samochodów elektrycznych), dotyczący odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego.

Eksploatacja samochodu


Obecnie wykorzystywane w działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu dają co do zasady prawo do pełnego rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu wydatków związanych z ich eksploatacją, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czy stosowania ograniczeń wynikających z tzw. kiliemtrówki (którą stosuje się do umów najmu czy dzierżawy niespełniających warunków do uznania ich za umowy leasingu operacyjnego).

W ustawach nie ma też regulacji wskazujących na to, jak należy rozliczać wydatki dotyczące takich pojazdów wykorzystywanych w celach mieszanych, tj. zarówno na potrzeby prowadzonej firmy jak i potrzeby prywatne przedsiębiorcy, jego pracowników itp.

To ma się jednak zmienić od przyszłego roku. Do ustaw o podatku dochodowym mają trafić rozwiązania podobne do tych występujących w podatku VAT od 2014 r.
Nowelizacja zakłada, że podatnik będzie mógł zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu 75% poniesionych wydatków z tytułu eksploatacji samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie prowadził dla niego ewidencji przebiegu pojazdu (temu celowi ma służyć ewidencja stosowana w podatku VAT).

Wskazane ograniczenie nie obejmie opłat z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy czy innej umowy o podobnym charakterze, chyba że opłaty te zostaną skalkulowane w sposób obejmujący także koszty eksploatacyjne samochodu osobowego. W takim przypadku ograniczenie będzie stosowane do tej części opłaty z tytułu umowy leasingu (najmu, dzierżawy itp.), która obejmuje koszty eksploatacyjne.

Pełne rozliczenie kosztów z tytułu ponoszonych wydatków eksploatacyjnych obejmie jedynie te samochody osobowe, które służą wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej, co będzie musiało być potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu (stosowaną na potrzeby VAT).

Od kiedy nowe przepisy?


Projekt nowelizacji zakłada, że opisane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. W przypadku umów leasingu samochodów osobowych zawartych przed tą datą mają być stosowane obecne rozwiązania.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • janusz.z / 2018-11-08 23:46:24

    Jeżdże tylko służbowo firmowym korando więc zbytnio mnie to nie obejdzie. Patrzą tylko jak podciąć nogi uczciwemu podatnikowi odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: