eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jak to będzie z leasingiem samochodu w PIT i CIT w 2019 r.?

Jak to będzie z leasingiem samochodu w PIT i CIT w 2019 r.?

2018-10-23 13:40

Jak to będzie z leasingiem samochodu w PIT i CIT w 2019 r.?

Leasing operacyjny i finansowy samochodu w 2019 r. © lovelyday12 - Fotolia.com

Przedsiębiorco lepiej się pospiesz – weź w samochód leasing przed niekorzystnymi zmianami w podatku. To ostatni moment na pełne odliczenie leasingu. Takimi reklamami jesteśmy obecnie zasypywani przez firmy leasingowe. Czy faktycznie ten, kto teraz nie weźmie auta w leasing, dużo straci?
Po części tak. Niemniej reklamy mają przede wszystkim przyciągać potencjalnych klientów, a nie mówić całą prawdę. Wtedy byłyby bowiem mniej krzykliwe i przyciągające. A przecież nie o to w nich chodzi. Jak to zatem będzie z leasingiem samochodów w przyszłym roku?

Prace nad nowelizacją ustaw o podatku dochodowym (bo to nich mowa) wciąż trwają. Niemniej rzeczywiście fiskus chce pozbawić firmy części kosztów związanych z użytkowaniem firmowych samochodów. Jak zwykle chodzi tutaj o samochody traktowane podatkowo jako osobowe.
Ustawy podatkowe mają własne definicje samochodów osobowych, które istotnie odbiegają od tej w prawie o ruchu drogowym. Nie wystarczy zatem adnotacja w dowodzie rejestracyjnym czy karcie pojazdu, że samochód jest ciężarowy, aby tak był traktowany na potrzeby podatku dochodowego. Mówiąc w pewnym uproszczeniu jako samochody osobowe są traktowane te, które mają więcej niż jeden rząd siedzeń a ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 500 kg.

Samochód w leasingu


W aktualnym stanie prawnym opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego (opłata wstępna, raty leasingowe itp.) ponoszone w podstawowym okresie trwania umowy stanowią u korzystającego koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Korzystający w kosztach rozliczają też pełne kwoty wydatków ponoszonych na używanie leasingowanych samochodów. Nie trzeba przy tym prowadzić tutaj ewidencji przebiegu pojazdu.

fot. lovelyday12 - Fotolia.com

Leasing operacyjny i finansowy samochodu w 2019 r.

W przyszłym roku podatkowe rozliczenie umów leasingu samochodów osobowych będzie mniej korzystne od obecnego. Nowe ograniczenia obejmą jednakże tylko nowe umowy oraz droższe samochody. Ci, którzy leasingują pojazdy o wartości do 150.000 zł, nie mają się czym martwić.


Inaczej jest w przypadku leasingu finansowego. Tutaj raty leasingowe składają się z części kapitałowej i odsetkowej. Korzystający bezpośrednio do kosztów zalicza tylko odsetkową część rat. Część kapitałowa stanowi spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu, w związku z czym nie może być kwalifikowana jako koszt podatkowy. Kosztem tym są jednak naliczane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej leasingowanego samochodu (tutaj odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający).

Nowe limity


Samochody osobowe podatkowo są mniej atrakcyjne od samochodów ciężarowych. Wszystko z uwagi na to, że często służą one nie tylko celom firmowym, ale także innym, np. prywatnym samego przedsiębiorcy czy jego pracowników, dlatego ustawy podatkowe zawierają pewne ograniczenia w ujmowaniu w rachunku podatkowym wydatków na takie pojazdy.

I tak w obecnym stanie prawnym odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodów osobowych, która przekracza równowartość 20.000 euro (30.000 euro w przypadku samochodów elektrycznych) nie w pełni trafiają do kosztów podatkowych. Kosztem takim jest jedynie ta część odpisu, która mieści się w powyższym limicie wartości początkowej. Druga część (a więc policzona od wartości początkowej ponad ustawowy limit), mimo że jest naliczana, do kosztów podatkowych nie trafia. Zasada ta obowiązuje także w przypadku samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu finansowego (gdzie odpisy nalicza korzystający).
W przyszłym roku limity te mają zostać podniesione do odpowiednio 150.000 zł oraz 225.000 zł.

Zmiana limitów jest zatem pozytywna w przypadku podatników biorących samochód osobowy w leasing finansowy.

Złą wiadomością jest natomiast to, że limit taki ma zostać wprowadzony również w stosunku do samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego (gdzie – przypomnijmy – obecnie takiego ograniczenia nie ma).
Z kosztów podatkowych wyłączone będą opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł (225.000 zł w przypadku aut elektrycznych) pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem tej umowy. Za wartość samochodu - w przypadku, gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy – będzie przyjmowana wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Ograniczenia w kosztach


Niezależnie od powyższego do przepisów podatkowych ma trafić jeszcze jedno ograniczenie. Otóż zarówno do samochodów stanowiących majątek firmy, jak i używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego zarówno firmie jak i do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków.
Wskazanym ograniczeniem nie będą objęte opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego lub finansowego czy opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (tutaj bowiem będzie stosowany limit wskazany wcześniej), chyba że zostały one skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu. W takim przypadku 75% ograniczenie dla kosztów stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Przepisy przejściowe


Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będzie stosować się przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Natomiast do umów, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy znowelizowane. Zmiany w zakresie rozliczania wydatków eksploatacyjnych mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Reasumując
Rzeczywiście w przypadku leasingu operacyjnego obecnie mamy korzystniejsze rozwiązania podatkowe niż te zaplanowane na rok 2019. Odnosi się to jednak do aut droższych, a więc tych, których wartość przekracza 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). W przypadku aut tańszych rozliczanie opłat leasingowych pozostaje na dotychczasowych zasadach. Koszty eksploatacyjne w przyszłym roku na nowych zasadach będą rozliczane natomiast w stosunku do wszystkich samochodów, czyli także tych, których na dzień 31.12.2018 r. leasing już trwał.

Wspomniane ograniczenia nie będą stosowane do samochodów traktowanych podatkowo jako ciężarowe. Nadto wydatki na eksploatację samochodów osobowych będą mogły trafić do kosztów podatkowych w pełnej wysokości w przypadku wykorzystywania tych pojazdów wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik będzie tutaj jednak musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).

Należy pamiętać, że opisane rozwiązania w dalszym ciągu są procedowane. Końcowy kształt ustawy nie jest jeszcze znany.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: