eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Opłata za przejazd autostradą objęta limitem dla samochodów osobowych

Opłata za przejazd autostradą objęta limitem dla samochodów osobowych

2019-11-20 12:14

Opłata za przejazd autostradą objęta limitem dla samochodów osobowych

Ograniczenia w kosztach na przejazdy autostradą © mariusz szczygieł - Fotolia.com

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2019 r. brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) w odniesieniu do kosztów używania samochodu osobowego, przeznaczonego zarówno do celów związanych jak i niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika, stosuje się limitowanie, polegające na nieuwzględnieniu 25% poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu.

Przeczytaj także: Czy ograniczać koszty z tytułu przejazdów taksówkami?

Z całą pewnością można uznać, że do bezspornego katalogu kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego należy zaliczyć wydatki poniesione m.in. na paliwo, myjnie, wymianę płynów eksploatacyjnych, opon lub innych części. Poruszanie się po polskich drogach wiąże się jednak niekiedy z koniecznością uiszczenia opłaty za przejazd autostradą. W konsekwencji, u podatników powstał dylemat, dotyczący słuszności zaliczania do wydatków eksploatacyjnych, podlegających limitowaniu z art. 16 ustawy o PDOP, kosztów poniesionych z tytułu przemieszczania się płatnymi szlakami komunikacyjnymi.

Po niespełna pół roku od momentu wejścia w życie przywołanego przepisu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (z dnia 31.05.2019 r. znak 0114-KDIP2-2.4010.112.2019.1.JG), w której stwierdził, że opłaty za autostradę należy zaliczyć do wydatków eksploatacyjnych pojazdu i będą one stanowić koszty podlegające ograniczeniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP. Argumentując swoje stanowisko, organ interpretacyjny powołał się na dyrektywę interpretacyjną języka potocznego głównie z uwagi na to, że ustawa o PDOP nie definiuje pojęcia „wydatków z tytułu używania samochodów”. Na gruncie tej wykładni, wyraz „używać”, wskazuje na aspekt czynny, co rodzi skutek w postaci pominięcia przyczyn możliwości posługiwania się czymś, a odnosi się jedynie do momentu robienia z czegoś użytku w danej chwili, co wynika z posiadania lub brania czegoś w posiadanie.

fot. mariusz szczygieł - Fotolia.com

Ograniczenia w kosztach na przejazdy autostradą

Z początkiem 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy ustaw o podatku dochodowym, na mocy których z podatkowych kosztów uzyskania przychodu zostało wyłączone 25% wydatku ponoszonego na eksploatację firmowych samochodów wykorzystywanych w celach mieszanych. Organ podatkowy przyznał, że ograniczenie to dotyczy także opłat za autostrady.


Odnosząc powyższą argumentację do problematyki treści niniejszego artykułu, należy uznać, że opłata za autostradę jest wydatkiem eksploatacyjnym, podlegającym limitowaniu, umożliwiającym czynne użytkowanie pojazdu w danej chwili. Nie musi być to zatem koszt odnoszący się jedynie do granic konstrukcyjnych danego samochodu. Opłata za autostradę jest zatem, według organu interpretacyjnego, kosztem umożliwiającym czynne posługiwanie się pojazdem po płatnej drodze.

W związku z powyższym należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, podlegających ograniczeniu (o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP), wydatki związane z przejazdem po płatnych autostradach, samochodem używanym przez podatnika do celów mieszanych.

Należy jeszcze wspomnieć, że nowe brzmienie przytoczonego przepisu, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. znajduje zastosowanie zarówno do samochodów osobowych, będących środkami trwałymi podatnika, jak i tych wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub umowy o podobnych charakterze. Limitowanie stosuje się co do zasady do umów zawartych w bieżącym roku. Jeżeli jednak umowa została zawarta przed dniem 1 stycznia 2019 r., a następnie zostały zmienione istotne jej elementy (wpływające na kalkulację wysokości podatku dochodowego) lub umowa została odnowiona, od tej daty zmiany (odnowienia) należy stosować nowe przepisy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: