eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga odsetkowa - odsetki od kredytu się nie kumulują

Ulga odsetkowa - odsetki od kredytu się nie kumulują

2008-07-29 08:05

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów, które pozwalałyby podatnikom na odliczanie w latach następnych odsetek zapłaconych w latach wcześniejszych a nie odliczonych z różnych względów (np. zbyt mały dochód, forma opodatkowania niepozwalająca na korzystanie z ulg). Odsetki te zatem nie kumulują się do odliczenia w latach następnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16.07.2008 r. nr IPPB1/415-480/08-2/ES.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wskazała, że w listopadzie 2003 r. zawarła umowę kredytu (50 000 zł) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z zakupem lokalu mieszkalnego. Podatniczka dokonała spłat odsetek w latach 2003 – 2007. Lokal mieszkalny został odebrany w dniu 31.12.2003 r., akt notarialny podpisano natomiast 31.05.2004 r. Podatniczka wskazała także, że w latach 2004-2006 nie odliczała spłaconych odsetek w ramach ulgi w podatku dochodowym. Zadała pytanie, czy może tego dokonać w zeznaniu za rok 2007? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy, odlicza się, z zastrzeżeniem wyjątków, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1. budową budynku mieszkalnego, albo
2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Ponadto należy zważyć, iż na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), od 2007 roku uchylono art. 26 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast prawo do kontynuacji ulgi odsetkowej określono w art. 9 tej ustawy, zgodnie z którym podatnikowi, któremu w latach 2002 – 2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu, do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.