eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zeznanie roczne: złożenie a zapłata/zwrot podatku

Zeznanie roczne: złożenie a zapłata/zwrot podatku

2009-03-24 06:06

Ze złożeniem zeznania rocznego spieszą się podatnicy, którzy mają tzw. podatek do zwrotu. Zwlekają z tym natomiast ci, którym z obliczeń wychodzi podatek do zapłaty. Zwłoka taka jednak niczym nie jest uzasadniona. Wcześniejsze złożenie zeznania nie jest bowiem równoznaczne z obowiązkiem wcześniejszego wpłacenia podatku.
Do końca kwietnia 2009 r. mają czas podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych na rozliczenie swoich dochodów uzyskanych w 2008 r. Obowiązek taki wynika z art. 45 ust. 1 tej ustawy.

Ci, którym przysługuje z tego tytułu nadpłata (czyli suma pobranych/należnych zaliczek na podatek w trakcie roku jest wyższa od podatku należnego), starają się przekazać urzędowi skarbowemu swojego PIT-a jak najszybciej. Od daty złożenia zależy tutaj bowiem m.in. termin zwrotu przez fiskusa nadpłaconego podatku. Przypomnijmy bowiem, że tutaj nadpłata taka powstaje z dniem złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Organ podatkowy co do zasady zwraca podatek w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Tym samym im wcześniejsze złożenie zeznania, tym szybszy zwrot podatku. Oczywiście organ podatkowy może zwrócić nadpłatę wcześniej. Powyższego terminu bowiem nie może on przekroczyć, aby nie narazić się na sankcję w postaci konieczności zapłaty odsetek. Prawo nie zabrania natomiast dokonania zwrotu podatku np. następnego dnia po dniu złożenia zeznania.

Inaczej jest w sytuacji, gdy występuje konieczność dopłaty podatku (czyli gdy suma pobranych/należnych zaliczek w roku podatkowym jest niższa od podatku należnego). Jak bowiem wskazuje art. 45 ust. 4 ustawy, podatek taki podatnicy są obowiązani zapłacić w terminie określonym dla złożenia zeznania rocznego, tj. 30 kwietnia następnego roku podatkowego (czyli w przypadku zeznań za rok 2008 do 30 kwietnia 2009 r.).

Tym samym wcześniejsze złożenie zeznania rocznego, z którego wychodzi „podatek do zapłaty” nie obliguje podatnika do jego uregulowania w tym samym dniu. Podatek można wpłacić na konto fiskusa później. Ważne jest jedynie to, aby z obydwiema czynnościami (czyli złożenie zeznania oraz zapłata podatku) zdążyć przed upływem terminu określonego w ustawie.

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 60 Ordynacji podatkowej za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uznawany jest dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie 5 kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie. W takiej sytuacji powinno ono zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym NIP oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty. Niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

  • Próg podatkowy

    Witam, w 2016 roku osiągnęłam przychód z tytułu wynagrodzeń ponad 100 tys. zł (PIT-11). Czy w związku z tym przekroczyłam próg podatkowy? ...

  • Rozliczenie z PIT-8C

    Witam, dostałam od firmy PIT-8C, w rubryce D. 24 nagrody wypłacono w programach lojalnościowych na kwotę 7121,66 zł. Żadnej zaliczki od tego ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.