eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulgi i odliczenia: rozliczenie w zeznaniu podatkowym PIT-28

Ulgi i odliczenia: rozliczenie w zeznaniu podatkowym PIT-28

2015-01-22 13:55

Ulgi i odliczenia: rozliczenie w zeznaniu podatkowym PIT-28

Rozliczenie w zeznaniu podatkowym PIT-28 © pfpgroup - Fotolia.com

Tym, co odróżnia ryczałt ewidencjonowany od innych form opodatkowania działalności gospodarczej, są różne stawki podatku w zależności od tego, jaki jest rodzaj wykonanej czynności, generującej przychód. Stawki te wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Ryczałtowcy mają przy tym prawo do różnego rodzaju odliczeń i ulg podatkowych, pomniejszających podstawę opodatkowania. Ci, którzy rozliczają ryczałt wg różnych stawek muszą pamiętać, aby wartość odliczeń odpowiednio przyporządkować do każdej takiej stawki.

Przeczytaj także: Zeznanie podatkowe gdy brak PIT-11 od pracodawcy i tak obowiązkowe

Podstawowym odliczeniem, które uwzględniane jest już na etapie wpłat ryczałtu w trakcie roku, są płacone przez przedsiębiorcę za siebie i osób z nim współpracujących składki na ubezpieczenie społeczne. Innymi popularnymi ulgami są: przekazywane darowizny, ulga na Internet czy rehabilitacyjna. Ryczałtowcy mogą skorzystać także z odliczenia strat podatkowych poniesionych w latach wcześniejszych z tytułu prowadzonej firmy, gdy wtedy rozliczali się z podatku na podstawie uzyskanego dochodu.

Wykazując powyższe odliczenia od podstawy opodatkowania ryczałtem przedsiębiorca, który płaci ten podatek wg różnych stawek, musi jednak pamiętać, aby wartość tych odliczeń podzielić pomiędzy poszczególne przychody. Jak takiego wyliczenia dokonać? – proporcjonalnie do udziału poszczególnych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami w przychodzie ogółem.

fot. pfpgroup - Fotolia.com

Rozliczenie w zeznaniu podatkowym PIT-28

To, co odróżnia ryczałt ewidencjonowany od innych form opodatkowania działalności gospodarczej, są różne stawki podatku w zależności od tego, jaki jest rodzaj wykonanej czynności, generującej przychód. Stawki te wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.


Warto w tym miejscu także wspomnieć, że powyższa reguła nie obowiązuje przy odliczeniach od samego podatku – ryczałtu. Szczegóły prezentujemy na przykładzie.

Załóżmy że w 2014 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną trzema stawkami ryczałtu: 3%, 5,5% i 8,5% (a więc stawkami najczęściej występującymi).
Przychód opodatkowany stawką 3% wyniósł 90 000 z, przychód opodatkowany stawką 5,5% wyniósł 50 000 zł, zaś przychód opodatkowany stawką 8,5% wyniósł 80 000 zł. Łączna wartość przychodu przedsiębiorcy za rok 2014 to zatem: 220 000 zł.

Udział przychodów opodatkowanych wg poszczególnych stawek w przychodach ogółem wynosi zatem dla:
 • stawki 3%: 90 0000 zł / 220 000 zł x 100% = 40,91 %
 • stawki 5,5%: 50 0000 zł / 220 000 zł x 100% = 22,73%
 • stawki 8,5%: 80 0000 zł / 220 000 zł x 100% = 36,36%

W 2014 r. nasz przedsiębiorca zapłacił na własne ubezpieczenie społeczne składki w wysokości 8 500 zł. Zamierza także odliczyć w maksymalnej wysokości stratę z roku 2013, kiedy to korzystał z opodatkowania podatkiem liniowym. Wartość straty wynosiła 50 000 zł. Ponieważ w jednym roku podatkowym odliczyć można maksymalnie 50% wartości poniesionej wcześniej straty, odliczenie z tego tytułu wyniesie 25 000 zł. Nadto przedsiębiorca zamierza również odliczyć poniesione w 2014 r. wydatki na Internet w wysokości 450 zł oraz przekazane darowizny w wysokości 1 000 zł.

W celu wypełnienia PITa skorzystaj z darmowych programów:
- program e-pity 2014
- program PIT Format 2014


Łączna wartość odliczeń wynosi w związku z tym 34 950 zł, zaś przychód do opodatkowania po odliczeniach to 185 050 zł. Wartość odliczeń dla przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu wyniesie natomiast:
 • dla stawki 3%: 34 950 zł x 40,91% = 14 298,05 zł
 • dla stawki 5,5%: 34 950 zł x 22,73% = 7 944,14 zł
 • dla stawki 8,5%: 34 950 zł x 36,36% = 12 707,82 zł

Podstawa opodatkowania poszczególnymi stawkami ryczałtu wyniesie w związku z tym:
 • dla stawki 3%: 90 000 zł - 14 298,05 zł = 75 701,95 zł= 75 702 zł
 • dla stawki 5,5%: 50 000 zł – 7 944,14 zł = 42 055,86 zł = 42 056 zł
 • dla stawki 8,5%: 80 000 zł – 12 707,82 zł = 67 292,18 zł = 67 292 zł

Obliczony ryczałt wg poszczególnych stawek wynosi zatem:
 • 75 702 zł x 3% = 2 271,06 zł
 • 42 056 zł x 5,5% = 2313,08 zł
 • 67 292 zł x 8,5% = 5 719,82 zł

Razem wartość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesiei: 10 303,96 zł.

Od tej kwoty następnie odejmowane są odliczenia od podatku. Ryczałtowcy przede wszystkim uwzględniają tutaj zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość poniesionego wydatku przez naszego przedsiębiorcę z tego tytułu w roku 2014 wyniosła 3 236,13 zł, z czego odliczeniu podlega kwota 2 786,73 zł.

Należny ryczałt w związku z tym wynosi:
10 303,96 zł – 2 786,73 zł = 7 517,23 zł = 7517 zł

Z uwagi na to, że wystąpił podatek należny, podatnik ma prawo zadysponować kwotę 1% tego podatku z przeznaczeniem na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W tym celu w zeznaniu PIT-28 za rok 2014 w poz. 125 należy podać numer KRS wybranej organizacji, zaś w poz. 126 kwotę podlegającą przekazaniu, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W naszym przypadku będzie to 75,10 zł. Listę organizacji uprawnionych do otrzymania jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznań za rok 2014, można znaleźć tutaj

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: