eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochód firmowy a ewidencja przebiegu pojazdu

Samochód firmowy a ewidencja przebiegu pojazdu

2009-08-26 11:52

Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe ze względu na wysokie obroty. Kupił samochód osobowy jako osoba fizyczna za 2.000 zł. Jak ma go zaksięgować, aby uniknąć prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Czy samochód o tak niewielkiej wartości początkowej może być środkiem trwałym?
Jeżeli chcemy uniknąć prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, należy wprowadzić zakupiony samochód do ewidencji środków trwałych. Kryterium decydującym o tym, czy dana rzecz jest środkiem trwałym, będzie przewidywany czas jego używania, a nie cena zakupu.

Z uwagi na art. 23 ust. 46 updof podatnicy używający niewprowadzone do ewidencji środków trwałych samochody osobowe (w tym także stanowiące własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą) muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby móc zaliczyć do kosztów wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu.

Ewidencja przebiegu pojazdu służy do ustalenia limitu kosztów eksploatacji, do wysokości którego poniesione wydatki związane z eksploatacją samochodu można uznać za koszt podatkowy.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest kłopotliwe, aby tego uniknąć, wystarczy, że wprowadzimy samochód do ewidencji środków trwałych i wtedy wszystkie koszty eksploatacji tego samochodu można księgować bezpośrednio do ksiąg rachunkowych.

Pewne wątpliwości może budzić kwestia, czy samochód o wartości poniżej 3.500 zł może być środkiem trwałym podlegającym amortyzacji, czyli takim, który wprowadzamy do ewidencji środków trwałych.

Artykuł 22a updof stanowi, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne lub zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Tak więc kryterium, według którego uznajemy dany składnik majątku za środek trwały podlegający amortyzacji, czyli taki, który wprowadzamy do ewidencji, jest przewidywany okres użytkowania.

Jeżeli wartość początkowa nabytego składnika majątku jest niższa niż 3.500 zł, to zgodnie z art. 22d updof podatnik może (nie musi) nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Natomiast wydatki na nabycie wolno mu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania i nie wprowadzać do ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami można wprowadzić zakupiony samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i w miesiącu oddania do używania naliczyć jednorazowy 100% odpis amortyzacyjny. Takie postępowanie pozwoli podatnikowi na księgowanie kosztów eksploatacji samochodu z pominięciem ewidencji przebiegu pojazdu.

Podstawa prawna:
art. 22a, art. 22d, art. 23 ust. 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 228, poz. 1507.


Jak uniknąć kosztownych błędów związanych z prowadzeniem księgowości? „Wskazówki Księgowe” to biuletyn aktualnych i praktycznych rozwiązań z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: