eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynagrodzenie: zaliczka a podatek dochodowy

Wynagrodzenie: zaliczka a podatek dochodowy

2009-08-27 13:13

Definicja przychodu ze stosunku pracy, zawarta w ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, określa bardzo szeroki krąg różnego rodzaju świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz pracowników. Czy mieści się wśród nich także zaliczka na wynagrodzenie?

Przeczytaj także: Przekroczenie limitu wymiaru składek ZUS od wynagrodzenia

Rozpatrzmy następującą sytuację: Pracodawca wypłaca swoim pracownikom pensje za dany miesiąc ostatniego dnia tego miesiąca. W czerwcu jeden z pracowników wystąpił jednak do niego z wnioskiem o wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia za przyszły miesiąc. Zaliczka ta została mu wypłacona razem z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc czyli 30 czerwca 2009 r. W jaki sposób pracodawca jako płatnik powinien ustalić zaliczkę na podatek dochodowy?

Definicja przychodu ze stosunku pracy została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wskazuje, iż przychód ten należy uznać wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, przychodem takim jest nie tylko wynagrodzenie wypłacone za dany miesiąc, ale także – co do zasady – wszelkiego rodzaju inne świadczenia, które pracownik otrzymał od pracodawcy, w tym także te pozapłacowe (np. różnego rodzaju karnety na siłownie, basen itp.).

Co prawda, z art. 12 ust. 1 ustawy nie wymienia wprost zaliczki na poczet wynagrodzenia jako przychodu ze stosunku pracy, to jednak, zdaniem autora, należy ją tak potraktować. Podstawą wypłaty tej zaliczki jest bowiem łączący pracownika i pracodawcę stosunek pracy. Przytoczona definicja wskazuje natomiast, iż za przychód ze stosunku pracy należy uznać m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. Co za tym idzie, zaliczka na poczet wynagrodzenia, z chwilą wypłacenia lub postawienia do dyspozycji pracownika, staje się przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W naszym przykładzie zatem pracodawca powinien do czerwcowej wypłaty doliczyć także wypłaconą pracownikowi zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia. Od ich sumy należy ustalić zaliczkę na podatek dochodowy.

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: