eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawieszenie działalności: podatek od nieruchomości

Zawieszenie działalności: podatek od nieruchomości

2011-05-18 12:54

Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do zawieszenia na określony czas prowadzenia działalności gospodarczej. Postępowanie takie daje im określone przywileje. Za okres zawieszenia co do zasady bowiem podatnicy nie płacą podatków a także składek ZUS. Wyjątkiem jest tutaj jednak podatek od nieruchomości.
Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (a w tym także jej zawieszania) zostały określone w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 14a tejże ustawy mówi, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W czasie zawieszenia nie powinien on co do zasady wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów, z pewnymi wyjątkami opisanymi w tym przepisie.

Instytucja zawieszenia pozwala na pewną optymalizację podatkową (można bowiem odroczyć termin zapłaty niektórych podatków) czy wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS, w związku z czym nie ma on obowiązku opłacania składek.

Inaczej niestety jest w podatku od nieruchomości. Przypomnijmy, że zarówno grunty jak i budynki należące do przedsiębiorcy są opodatkowane w wyższej wysokości aniżeli pozostałe. Opodatkowane są także budowle wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Różnica stawek podatku w zależności od tego, czemu służy dana nieruchomość (grunt, budynek) jest kolosalna. Dla przykładu wskażmy, że stawka tego podatku od budynków mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej w 2011 r. nie może być wyższa aniżeli 0,67 zł. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) stawka tego podatku w 2011 r. może z kolei wynieść nawet 21,05 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Podobnie jest z gruntami, zaś budowle są opodatkowane jedynie wtedy, gdy służą wykonywaniu działalności gospodarczej.

Rodzi się tutaj zatem pytanie, czy za okres zawieszenia podatek od nieruchomości nie powinien być niższy, liczony wg stawek przewidzianych dla nieruchomości niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej? W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych w piśmie z dnia 1 grudnia 2008 r. znak: PL/LS/833/111/SIA/08/376 do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W piśmie tym wskazano, że regulując zawieszenie działalności gospodarczej ustawodawca nie unormował w sposób szczególny kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Należy tutaj zatem stosować bez żadnych modyfikacji przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z tych natomiast wynika, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli czy gruntu skutkuje tym, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym mówi m.in. wyrok WSA z dnia 29 września 2005 r. II SA/Wa 1411/05). W przypadku zawieszenia wykonywania działalności przesłanka posiadania określonych nieruchomości lub obiektów budowlanych nadal jest spełniona.

W związku z powyższym w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie ma uzasadnienia dla stanowiska, zgodnie z którym dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem firmy przez przedsiębiorcę należałoby stosować stawki przewidziane dla gruntów i budynków pozostałych.

W cytowanym piśmie Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych podkreślił jednak, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest natomiast przesłanką zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. To samo tyczy się będących w posiadaniu przedsiębiorcy gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasów, zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza i leśna – na czas zawieszenia winny być one objęte podatkiem rolnym lub leśnym.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.