eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rozliczanie VAT: mały podatnik i metoda kasowa w 2014 r.

Rozliczanie VAT: mały podatnik i metoda kasowa w 2014 r.

2013-12-10 13:15

Rozliczanie VAT: mały podatnik i metoda kasowa w 2014 r.

Rozliczanie VAT: mały podatnik i metoda kasowa w 2014 r. © adam88xx - Fotolia.com

Rok 2014 przyniesie zmiany w rozliczaniu podatku VAT przez małych podatników korzystających z tzw. metody kasowej. Niestety, o ile zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego nie są one zbyt duże, tak w przypadku odliczania podatku od zakupów podatnicy rozliczający VAT kasowo nie będą mieć powodów do zadowolenia. Ustawodawca bowiem usunął zapis odliczenia podatku, jeżeli zapłata nastąpiła w części.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT z faktury metoda kasowa w 2014 roku

Podobnie jak to ma miejsce obecnie, zasady rozliczania podatku VAT przez małych podatników tzw. metodą kasową w roku 2014 będzie określał art. 21 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstanie:
  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

Metoda ta nie będzie miała zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 20 ust. 1-4 i art. 20a ustawy, a więc do WDT, czy też przemieszczania towarów do magazynu konsygnacyjnego.

Metoda kasowa nie będzie miała ponadto zastosowania także do:
  • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
  • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
  • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,
  • świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym
  • świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 (czyli usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych, udzielania kredytów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji, a także usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe);
  • otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze

Co się z kolei tyczy podatku naliczonego, regulujący obecnie odliczanie tego podatku w przypadku stosowania metody kasowej art. 86 ust. 16 ustawy o VAT z dniem 01 stycznia 2014 r. zostanie uchylony. Jego miejsce zajmie art. 86 ust. 10e ustawy mówiący, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

fot. adam88xx - Fotolia.com

Rozliczanie VAT: mały podatnik i metoda kasowa w 2014 r.

Tylko całkowite uregulowanie należności za kupione towary czy usługi daje małemu podatnikowi rozliczającemu się metodą kasową prawo do odliczenia podatku naliczonego.


Nowa regulacja jest zbliżona do starej, jednakże nie taka sama. Otóż z literalnego brzmienia art. 86 ust. 10e wynika, że tylko całkowite uregulowanie należności za kupione towary czy usługi daje małemu podatnikowi rozliczającemu się metodą kasową prawo do odliczenia podatku naliczonego (na co wskazuje użyty w przepisie zwrot: „dokonał zapłaty”). Jeżeli zatem nie zostanie uregulowana nawet niewielka część tej należności, odliczenie VAT w ogóle nie będzie możliwe. Z kolei obecnie obowiązujący art. 86 ust. 16 ustawy mówi, iż uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności (dodajmy iż taka możliwość obowiązuje dopiero od początku 2013 r.).

Zatem w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy stosowaniu metody kasowej, obecne regulacje są niewątpliwie korzystniejsze dla podatników aniżeli te, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku.

Dla podatników rozliczających VAT metodą kasową w roku 2014 istotny będzie także art. 86 ust. 11 ustawy mówiący, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku w terminie wyżej wskazanym, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (obecnie uprawnienie to nie wynika wprost z przepisów). Oczywiście, jeżeli w powyższych terminach z jakichś względów podatnik nie odliczy podatku naliczonego, będzie mógł tego dokonać przez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do tego odliczenia (znowelizowany art. 86 ust. 13 ustawy).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: