eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zamieszanie przy terminach składania deklaracji w podatku VAT 2015

Zamieszanie przy terminach składania deklaracji w podatku VAT 2015

2015-01-22 13:07

Zamieszanie przy terminach składania deklaracji w podatku VAT 2015

VAT © adam88xx - Fotolia.com

Z początkiem 2015 r. w ustawie o podatku od towarów i usług znalazły się nowe regulacje, które m.in. określają inne niż dotychczas terminy składania deklaracji podatkowych oraz regulowania należnego fiskusowi podatku. Z jednej strony nowo określony termin jest krótszy niż dotychczas obowiązujący, z drugiej natomiast nie ulega przesunięciu, gdy przypadnie w dzień wolny od pracy. Stąd też pojawiają się wątpliwości, czy nowe regulacje wywołują skutki w zakresie składania takich deklaracji, jak VAT-7, VAT-7K czy VAT-7D?

Przeczytaj także: Kwartalna deklaracja VAT po przekroczeniu limitu małego podatnika

Przypomnijmy, ogólna zasada określona w art. 12 §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r poz. 749 z późn. zm.) mówi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Regulacja ta ma zastosowanie do deklaracji składanych na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, ale uwaga: nie wszystkich.

I tak art. 99 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (deklaracje VAT-7).
Ust. 2 tej regulacji dodaje, że mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, deklaracje podatkowe składają za okresy kwartalne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku małych podatników rozliczających się jedynie za okresy kwartalne (ust. 3 regulacji). Chodzi tutaj zatem o deklaracje VAT-7K.

W terminach podanych wyżej należy nadto uregulować wynikający ze składanych deklaracji podatek na odpowiednie konto urzędu skarbowego.

fot. adam88xx - Fotolia.com

VAT

Z początkiem 2015 r. w ustawie o podatku od towarów i usług znalazły się nowe regulacje, które m.in. określają inne niż dotychczas terminy składania deklaracji podatkowych oraz regulowania należnego fiskusowi podatku.


Podobne regulacje występują w przypadku deklaracji VAT-7D. Tą także składa się za okresy kwartalne w terminie do 25.dnia miesiąca następującego po danym kwartale. W tym terminie należy również wpłacić należny fiskusowi podatek, z tym że tutaj dodatkowo występuje także niekiedy obowiązek wpłacania zaliczek w ciągu kwartału.
Regulacje w zakresie terminów składania tych i innych deklaracji podatkowych, jak też regulowania wynikających z nich podatków, które występowały w poprzednim roku, nie uległy zmianie. Co ważne, do omawianych terminów ma zastosowanie przytoczony wyżej art. 12 §5 Ordynacji podatkowej. Co za tym idzie, jeżeli dany termin przypada w sobotę czy dzień wolny od pracy, przesuwa się on najbliższy dzień roboczy występujący po tym dniu bądź dniach wolnych.

Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w styczniu bieżącego roku. 25 stycznia 2015 r. przypada bowiem w niedzielę. W związku z tym wskazane wyżej terminy przesuwają się na poniedziałek – 26 stycznia 2015 r.

Skąd zatem zamieszanie związane właśnie z określaniem terminów VAT-owskich, a mówiąc dokładniej – nieprzesuwaniem danego terminu gdy przypada w dzień wolny od pracy?
Wynika ono z nowych regulacji, które znalazły się w art. 130c ustawy. Niemniej trzeba pamiętać, że te mają zastosowanie jedynie do deklaracji składanych w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście w ramach szczególnej procedury stosowanej tylko do niektórych usług.

I tak art. 130c ust. 2 ustawy o VAT mówi, że deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Ust. 3 dodaje zaś, że termin określony w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Tutaj zatem przytoczony art. 12 §5 Ordynacji podatkowej (a więc przenoszący termin podatkowy przypadający w dzień wolny od pracy na pierwszy najbliższy dzień roboczy) nie ma zastosowania, gdyż ustawodawca zastrzegł to wprost w art. 130c ust. 3 ustawy o VAT. Niemniej należy jeszcze raz podkreślić, że tyczy się to jedynie deklaracji składanych w związku ze szczególną procedurą dotyczącą usług telekomunikacyjnych, nadawczych czy elektronicznych przez niektóre podmioty. Art. 130c ust. 3 ustawy o VAT nie należy stosować do terminów związanych ze „standardowymi” deklaracjami. W ich przypadku nic się nie zmieniło.

Na marginesie dodajmy, że w terminie określonym w art. 130c ust.2 ustawy o VAT należy także uregulować wynikający z deklaracji podatek.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: