eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt od przychodów z umowy najmu u małżonków

Ryczałt od przychodów z umowy najmu u małżonków

2014-01-23 13:26

Ryczałt od przychodów z umowy najmu u małżonków

Ryczałt od przychodów z umowy najmu u małżonków © Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Przychody uzyskiwane z umów najmu, czy dzierżawy zawieranych poza działalnością gospodarczą mogą być rozliczane na dwa sposoby: na zasadach ogólnych bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Wybór odpowiedniej formy determinuje przy tym obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego po zakończeniu roku podatkowego.

Przeczytaj także: Wspólne rozliczenie z pełnoletnim dzieckiem

Jednym ze źródeł przychodów, określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przychody takie można opodatkować wg skali podatkowej (gdzie opodatkowany jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) bądź ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5%.Warto przy tym pamiętać o pewnej preferencji, którą ustawodawca przewidział dla małżonków. Otóż generalna zasada mówi, że w przypadku kilku właścicieli przedmiotu najmu (dzierżawy itp.), każdy z nich rozlicza przychody z jego wynajmu odrębnie odpowiednio do posiadanego udziału. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to każdy z nich co do zasady powinien rozliczać podatek od połowy przychodów uzyskanych z najmu. Konsekwencją powyższego jest to, że każdy z podatników (nie wyłączając małżonków) uzyskujący przychody z najmu powinien je wykazać w swoim odpowiednim zeznaniu podatkowym.

fot. Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Ryczałt od przychodów z umowy najmu u małżonków

Przychody uzyskiwane z umów najmu, czy dzierżawy zawieranych poza działalnością gospodarczą mogą być rozliczane na dwa sposoby: na zasadach ogólnych bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Wybór odpowiedniej formy determinuje przy tym obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego po zakończeniu roku podatkowego.


Jeżeli przy tym wynajmującymi są małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie oraz wybrali opodatkowanie powyższych przychodów wg skali podatkowej, przychody te ujmują na jednym formularzu PIT-36 (pamiętając o ich odpowiednim podzieleniu pomiędzy sobą w samym zeznaniu). Jeżeli zaś małżonkowie postanowili opodatkować takie przychody ryczałtem, to co do zasady każdy z nich winien złożyć po zakończeniu roku zeznanie PIT-28 i wykazać przypadający na niego przychód.
Co niezwykle ważne, w trakcie roku każdy z małżonków powinien także wpłacać na konto właściwego urzędu skarbowego należne z tego tytułu zaliczki na podatek (bądź należy ryczałt).

Powyższe zasady ogólne rozliczania najmu małżonkowie mogą jednak zmienić. Otóż mogą oni podjąć decyzję, że od całości przychodów z najmu podatek będzie płacił tylko jeden z nich. W tym celu jednak muszą właściwemu dla nich urzędowi skarbowemu złożyć stosowne oświadczenie.

UWAGA!
Oświadczenie o rozliczaniu przychodów z najmu przez jednego z małżonków ważne jest tylko w danym roku podatkowym i co rok musi być składane na nowo (do 20 stycznia danego roku), aby z tej formy rozliczenia korzystać.

Powyższy wybór powoduje, że w trakcie roku wpłat zaliczek na podatek (bądź należnego ryczałtu) dokonuje jedynie ten z małżonków, który został wskazany do rozliczania przychodów z najmu. Oczywiście w takim przypadku stosownych obliczeń dokonuje on w stosunku do całego przychodu. Dokonany wybór obowiązuje przez cały rok podatkowy. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat podatku.

W przypadku skorzystania z powyższej preferencji rozliczania przychodów z najmu przez jednego z małżonków, po zakończeniu roku tylko ten małżonek wykazuje w stosownym zeznaniu całość przychodów z najmu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: