eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Transport międzynarodowy towarów jako import usług?

Transport międzynarodowy towarów jako import usług?

2014-07-23 13:39

Transport międzynarodowy towarów jako import usług?

Transport międzynarodowy towarów jako import usług? © Thaut Images - Fotolia.com

Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie transportu towarów może być różnie rozliczane na gruncie podatku od towarów i usług w zależności od tego, z jakiego kraju jest przewoźnik. Najprościej jest w sytuacji, gdy transport świadczy firma krajowa. Komplikuje się ona zaś wówczas (i to niekiedy bardzo), gdy świadczy go przewoźnik zagraniczny.

Przeczytaj także: Import od usług transportu: powstanie obowiązku podatkowego

Dlaczego? Otóż jeżeli firmą świadczącą usługę transportu towaru jest przewoźnik krajowy, to na nim ciążą obowiązki z rozliczeniem podatku należnego. On zatem musi m.in. określić prawidłowy moment powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku (który też winien rozliczyć z urzędem skarbowym). Nabywca takiej usługi jedyne co, to odlicza wartości podane w fakturze wystawionej przez sprzedawcę.

Jeżeli zaś świadczącym usługę jest firma zagraniczna, u nabywcy z tytułu zakupionej usługi transportu towaru występuje co do zasady import usług, który ten ostatni musi rozliczyć (i to zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego). Wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT:Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
b) usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Przepis ten swym zakresem obejmuje zatem m.in. przypadki, gdy polski podatnik VAT (w tym także korzystający ze zwolnienia) dokonuje zakupu usługi transportu towarów od podatnika nieposiadającego zarówno siedziby jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP.

fot. Thaut Images - Fotolia.com

Transport międzynarodowy towarów jako import usług?

Z importem usług mamy do czynienia zarówno w sytuacji, gdy usługodawcą jest podatnik z innego niż Polska państwa unijnego, jak i kraju trzeciego.


Dodajmy tutaj, że miejsce świadczenia (opodatkowania) takiej usługi określa się zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Jest nim zatem co do zasady miejsce, gdzie nabywca usługi posiada swoją siedzibę tudzież stałe miejsce prowadzenia działalności. Przytoczony wyżej art. 17, przerzucający na nabywcę obowiązek rozliczenia z tego tytułu podatku od towarów i usług jest pewnym uproszczeniem, dzięki któremu firmy zagraniczne, które świadczą usługi na rzecz podatników krajowych, nie muszą rejestrować się w Polsce na potrzeby VAT-u i rozliczać tego podatku (jako że obowiązek ten przejmuje nabywca).

Wartość takiego importu usług podlega wykazaniu w rejestrach i deklaracji VAT. Podatnik musi tutaj zatem przede wszystkim określić prawidłowo podstawę opodatkowania oraz stawkę i kwotę podatku. Na tych ostatnich elementach skupimy się w dalszej części artykułu.

Transport towarów co do zasady opodatkowany jest w Polsce 23% stawką VAT i z reguły taką nabywca wskazanej usługi winien do niej zastosować, wykazując z tytułu importu usług VAT należny. Niemniej w większości przypadków podatek ten staje się jednocześnie VAT-em naliczonym podlegającym odliczeniu (jeżeli sama usługa była związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych), dlatego też sam podatek często jest tutaj neutralny podatkowo (wykazuje się go bowiem w tej samej wysokości po stronie podatku należnego i naliczonego).

Niemniej jeżeli mamy do czynienia z tzw. transportem międzynarodowym, podatnik może do niego zastosować stawkę VAT 0%, stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Wyjaśnienie pojęcia usług transportu międzynarodowego (jak też określenie wymaganych w tym zakresie dokumentów) znalazło się w art. 83 ust. 3 – ust. 6 ustawy. W uproszczeniu mówiąc, z takim transportem mamy do czynienia, gdy jest on dokonywany z kraju spoza UE do Polski lub odwrotnie. Jest nim także transport z innego kraju UE do kraju spoza UE (bądź odwrotnie), gdy trasa na pewnym odcinku przebiega przez terytorium Polski.

Ponadto na mocy § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, 0% stawka VAT ma zastosowanie także do transportu towaru, który przebiegał pomiędzy krajem UE innym niż Polska a krajem spoza UE bądź odwrotnie i to nawet wówczas, gdy żaden odcinek takiego transportu nie przebiegał przez terytorium RP. Nie jest to co prawda transport międzynarodowy, niemniej zarówno stawka podatku jak i wymagane dokumenty są tutaj takie same, jak przy transporcie międzynarodowym, o którym mowa była wyżej.

Warto wiedzieć
Import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Z importem usług mamy do czynienia zarówno w sytuacji, gdy usługodawcą jest podatnik z innego niż Polska państwa unijnego, jak i kraju trzeciego. Niemniej w samej deklaracji różny jest sposób ujęcia tych usług w zależności od tego, czy usługodawca jest z kraju unijnego czy spoza Unii Europejskiej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: