eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spotkanie biznesowe: obiad w koszty uzyskania przychodu

Spotkanie biznesowe: obiad w koszty uzyskania przychodu

2014-12-03 14:01

Spotkanie biznesowe: obiad w koszty uzyskania przychodu

Obiad biznesowy w koszty uzyskania przychodu © V&P Photo Studio - Fotolia.com

Wydatki związane z poczęstunkiem kontrahentów mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeżeli ich celem nie jest stworzenie dobrego wizerunku firmy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami, a pozyskanie nowych kontrahentów czy utrzymanie współpracy z obecnymi, aby m.in. zdobywać nowe zlecenia - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 31.10.2014 r. nr IPTPB3/423-265/14-3/IR.

Przeczytaj także: MF: Usługi gastronomiczne w koszty podatkowe firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka z o.o. organizuje spotkania biznesowe w celu pozyskania nowych klientów oraz współpracy z obecnymi. Spotkania mają charakter techniczno-handlowy. W ich trakcie jest przedstawiana oferta spółki, nawiązywana współpraca z nowymi kontrahentami, czy omawiane są zasady oraz warunki współpracy itp. Są to także typowe rozmowy biznesowe, podczas których odbywają się negocjacje handlowe, czy też spotkania dotyczące realizowanych bieżąco i przyszłych projektów. Spotkania takie organizowane są w siedzibie firmy bądź w restauracjach czy też innych punktach gastronomicznych, a uczestniczą w nich przedstawiciele kontrahenta oraz wydelegowani pracownicy spółki. Rozmowom towarzyszy spożywanie posiłków czy też drobny poczęstunek (w zależności od pory i długości spotkania). Serwowanie posiłków nie jest przy tym celem takich spotkań a jedynie powszechnie przyjętym standardem i nie wykracza po za zwyczajowe ramy przyjęte przy okazji zapraszania partnerów biznesowych w celu prowadzenia rozmów technicznych czy biznesowych (są to standardowe pozycje z menu danego punktu gastronomicznego). Zadano pytanie, czy ponoszone na takie posiłki (spożywane zarówno w restauracjach jak i siedzibie spółki, gdzie są one dowożone przez firmę zewnętrzną w ramach usług cateringowych) wydatki spółka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

fot. V&P Photo Studio - Fotolia.com

Obiad biznesowy w koszty uzyskania przychodu

Wydatki związane z poczęstunkiem kontrahentów mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeżeli ich celem nie jest stworzenie dobrego wizerunku firmy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami, a pozyskanie nowych kontrahentów czy utrzymanie współpracy z obecnymi.


Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.

Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
• został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
• jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
• pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
• poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
• został właściwie udokumentowany,
• nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: