eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Brak opisu na dowodzie księgowym a koszty podatkowe

Brak opisu na dowodzie księgowym a koszty podatkowe

2015-01-05 13:28

Brak opisu na dowodzie księgowym a koszty podatkowe

Faktura © apops - Fotolia.com

Czy na fakturze zakupu usługi dotyczącej usługi tłumaczenia na język obcy konieczny jest opis czego poniesiony wydatek dotyczył?

Przeczytaj także: Dobrowolne składki członkowskie w kosztach uzyskania przychodu?

Aby określić zakres opodatkowania przedmiotowej usługi, należy sprecyzować, na czym w konkretnym stanie faktycznym usługa ta polegała, jaki był jej charakter, treść i co stanowiło ich przedmiot.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Wszystkie zatem poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Oznacza to, że aby określony wydatek został uznany za koszt uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać nie tylko poniesienie tego wydatku ale także istnienie zależności między tym wydatkiem a możliwością uzyskania przychodu z tego tytułu lub zabezpieczenia czy zachowania źródła przychodu.

fot. apops - Fotolia.com

Faktura

Aby określić zakres opodatkowania przedmiotowej usługi, należy sprecyzować, na czym w konkretnym stanie faktycznym usługa ta polegała, jaki był jej charakter, treść i co stanowiło ich przedmiot.


W tym celu konieczne jest w szczególności wykazanie przez podatnika, na co dany wydatek został przez niego poniesiony, w wypadku wydatków na nabycie usług - jakie konkretnie świadczenia ze strony swojego kontrahenta podatnik uzyskał za przekazane mu świadczenie pieniężne. Zatem na podatniku ciąży obowiązek udokumentowania wydatków w sposób, który pozwoli na obiektywne ustalenie przesłanek pozwalających na zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli więc tłumaczenie z języka obcego dotyczyło dokumentu związanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą to podatnik powinien właściwie opisać wydatek i być w stanie udowodnić, że przyczynił się on do możliwości uzyskania bądź zabezpieczenia przychodu. Tylko właściwie udokumentowany wydatek może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu.

oprac. : Igor Klimkowski / Grupa ECDP

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: