eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Prywatne działki budowlane na sprzedaż w podatku VAT

Prywatne działki budowlane na sprzedaż w podatku VAT

2015-10-22 13:40

Prywatne działki budowlane na sprzedaż w podatku VAT

Działka budowlana © Schlegelfotos - Fotolia.com

Nieruchomości budziły i nadal budzą istotne wątpliwości w zakresie opodatkowania ich sprzedaży podatkiem od towarów i usług. Tyczy się to nie tylko nieruchomości zabudowanych, ale i samych gruntów. Zarówno podatnikom jak i fiskusowi trudno określić, w którym momencie kończy się rozporządzanie prywatnym majątkiem a rozpoczyna działalność gospodarcza.

Przeczytaj także: Jak sprzedać wydzielone działki z warunkami zabudowy bez VAT?

Jednym z takich zagadnień zajmował się ostatnio WSA w Warszawie (wyrok z dnia 24.07.2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3903/14 - orzeczenie prawomocne). Skarżący nabył w 2003 r. grunt składający się z trzech działek ewidencyjnych, z czego dwie stanowiły działki budowlane, zaś jedna była przeznaczona pod drogę i miała zostać wykupiona przez gminę. Działki te skarżący kupił jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w celu wybudowania dla siebie budynku mieszkalnego z garażem oraz basenem. W związku z tych od zakupu nie został odliczony podatek VAT.

Jeszce przed zakupem nieruchomości zainteresowany uzyskał przy tym decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu, zaś po zakupie warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodnokanalizacyjnej oraz ocenę radiestezyjną terenu. Wszystko to w celu upewnienia się, że będzie mógł na niej zrealizować planowaną inwestycję. Zlecił także wykonanie projektu domu, który tam miał stanąć. Działek jednakże nie uzbroił. Nie wydzielił także dróg wewnętrznych.

W 2007 r. skarżący nabył inną działkę budowlaną, na której wybudował dom na własne potrzeby, w związku z czym zaniechał realizacji inwestycji na gruncie kupionym w 2003 r. Nadto w 2010 r. otworzył on działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości oraz ich obrotem. Podkreślił jednak, że z działalnością tą w żaden sposób nie jest związany grunt nabyty w 2003 r.

Skarżący wystąpił do organów podatkowych z pytaniem, czy przy sprzedaży działek wchodzących w skład gruntu nabytego w 2003 r. będzie musiał rozliczyć VAT? Jego zdaniem podatek ten nie wystąpi, gdyż będzie to sprzedaż majątku prywatnego, a nie firmowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, analizując zachowanie podatnika w stosunku do tego gruntu, nie podzielił jednak tego poglądu. Zdaniem organu aktywność podejmowana przez zainteresowanego w zakresie zbycia tych gruntów jest porównywana do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprawa trafiła do sądu, który rację przyznał skarżącemu.

fot. Schlegelfotos - Fotolia.com

Działka budowlana

Nieruchomości budziły i nadal budzą istotne wątpliwości w zakresie opodatkowania ich sprzedaży podatkiem od towarów i usług. Tyczy się to nie tylko nieruchomości zabudowanych, ale i samych gruntów.


Zdaniem WSA w Warszawie w rozpatrywanej sprawie skarżący zarządzał swoim majątkiem prywatnym. Nie może tego zmienić okoliczność, że uzyskał on decyzję ustalającą warunki zabudowy, warunki o przyłączeniu do sieci energetycznej i wodnokanalizacyjnej oraz ocenę radiestezyjną terenu.
Sąd podkreślił, że wskazane czynności są naturalnymi i oczywistymi działaniami, które podejmuje się w celu realizacji zamierzenia polegającego na budowie domu dla siebie i swojej rodziny.

Mieszczą się one zatem w ramach zarządu własnym majątkiem. Stąd nie można uznać, że skarżący wykazywał tutaj aktywność charakterystyczną dla podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem nieruchomościami.

Powyższego nie zmienia także fakt, iż obecnie skarżący prowadzi działalność gospodarczą w zakresie profesjonalnej sprzedaży nieruchomości. Okoliczność ta nie może bowiem z góry przesądzać o tym, że nie może on, obok prowadzonej firmy, uzyskiwać korzyści ze sprzedaży (zarządzania) majątku prywatnego.
„(...) Nie można bowiem przyjąć, że podmiot wykorzystujący grunty w sposób ciągły w celach zarobkowych, nie może wykonywać swojego prawa własności w sposób przynoszący zyski w jego majątku osobistym(...)” - czytamy w uzasadnieniu do wyroku.

Skoro zatem skarżący kupił przedmiotowy grunt w celu budowy na nim domu mieszkalnego dla siebie i swojej rodziny oraz podjął standardowe działania w celu realizacji tego zamierzenia (uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy, przyłączy energetycznych i kanalizacyjnych, sporządzenie projektu domu), nie można uznać, że przy jego sprzedaży działa on jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą na potrzeby podatku od towarów i usług.
Ważne wyjaśnienie sądu
„Aby uznać, że podmiot podejmuje działania marketingowe charakterystyczne dla podmiotu profesjonalnego, musi ono wykraczać poza zwykłe formy ogłoszenia i mieć przy tym charakter szczególny, ponadprzeciętny w stosunku do podejmowanych zwyczajowo w obrocie między osobami fizycznymi. W ocenie Sądu, samo zgłoszenie się do agencji nieruchomości winno zostać ocenione jako standardowe działanie mające na celu jedynie ułatwienie Skarżącemu sprzedaży działek stanowiących jego majątek prywatny.”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: